• 1 Recenzje

    Moje pierwsze spotkanie z Ojcem Leonem miało miejsce kilkanaście lat temu na Krakowskim Rynku. Byłam na koncercie, w którym brał udział Ojciec Leon. Miałam potem okazję nagrywać rozmowę z tym wyjątkowym Benedyktynem. Co mnie wtedy uderzyło: czułam, że w tym momencie jestem najważniejsza na świecie. Umiał słuchać. Nie podszedł do mnie tylko jak do...

    26,60 zł
  • Ojciec Leon zadziwia po raz kolejny, i nie ma tutaj jakiejś cukierkowatego podlizywania się: to podziw, że można tak wiele, mimo słabości wieku. Nie jest przesadą znane wszystkim hasło „Młodość to stan ducha”, bo właśnie ta płaszczyzna jest studnią bez dna inspiracji i siły. Kolejny projekt, „Przestań narzekać, zacznij żyć”, to zebranie w jednym miejscu...

    18,20 zł

Pokaż wszystkie

Wspieraj nasO nas

Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów od początku swego istnienia (1991) stara się przedstawiać i promować najbardziej interesujące i wartościowe teksty z tradycji duchowej chrześcijaństwa czerpiącej obficie z doświadczenia mnichów. Poprzez nasze publikacje pragniemy pokazać, że mądrość minionych pokoleń jest olbrzymim bogactwem, które warto poznawać i z którego warto czerpać także obecnie. Tradycja jest jak wino – gdy się zestarzeje, z przyjemnością się je pije (por. Syr 9,10). Siłą tradycji monastycznej, decydującej o jej nieprzemijalności i aktualności, jest gleba z której ona wyrasta: autentyczne doświadczenie Boga i własnej ograniczoności.

Profil Wydawnictwa tworzą przede wszystkim poszczególne serie wydawnicze: związane z przekazem doświadczenia duchowego mnichów (Źródła monastyczne, Z tradycji mniszej, Ora et Labora), z liturgią (Modlitwa Kościoła) oraz seria prezentująca odrębność i pokrewieństwa różnych Kościołów (Duchowość Wschodu i Zachodu).

Oczywiście nie ograniczamy się tylko do wspomnianych serii. Napływ współczesnych, atrakcyjnych dla dzisiejszego czytelnika tekstów spowodował rozrastanie się strefy Wydawnictwa nazywanej u nas popularnie Poza seriami. Znajdują się w niej publikacje z zakresu publicystyki, teologii biblijnej, teologii duchowości, historii, duchowej beletrystyki, sztuki i poezji. Podejmowane są tu zagadnienia życia duchowego, modlitwy, życia wspólnot zakonnych i całego Kościoła. Nie brakuje w tej kategorii zarówno prac naukowych, jak i lekkich, pełnych humoru tekstów.

Homini

Z dniem 30 kwietnia 2012 r. przestała na rynku wydawniczym funkcjonować spółka Wojciecha Stawiszyńskiego i Krzysztofa Bielawskiego działająca pod nazwą Wydawnictwo Homini. Dorobek marki Homini będzie kontynuowany w ramach innego podmiotu wydawniczego: z tą samą datą prawo do marki oraz do 65 tytułów zostało zakupione przez Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

Marka Homini będzie funkcjonowała jako imprint w ramach benedyktyńskiej oficyny. Przejęte tytuły, które mieszczą się w definicji chrześcijańskiej literatury religijnej, będą wydawane pod marką Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów. Marka Homini będzie firmować książki poświęcone kulturze antycznej, językoznawstwu, filozofii i dialogowi międzyreligijnemu.

Wydawnictwo Homini działało na rynku od 1995 r. Zostało założone przez Krzysztofa Bielawskiego. Jego największymi sukcesami wydawniczymi były książki Thomasa Mertona, Retoryka literacka Heinricha Lausberga, „Kalendarz Ekumeniczny” oraz znakomita seria monografii poświęconych kulturze antycznej. Współtwórcami tych sukcesów było wielu wspaniałych autorów, tłumaczy i współpracowników, a także grono wiernych czytelników. Należą się im zarówno wyrazy wdzięczności, jak i zapewnienie, że ustanie działalności Wydawnictwa Homini w dotychczasowej formie nie oznacza rozstania z jego publikacjami.

Z perspektywy zawartości merytorycznej tytułów wydawanych pod marką Homini będziemy mieć do czynienia ze zjawiskiem, które wielokrotnie miało miejsce w europejskiej historii, a mianowicie z próbą ocalenia wartościowego dorobku humanizmu pogańskiego przez kulturę zakonną. Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów skupia swoje zainteresowania wydawnicze wokół patrologii, monastycyzmu i liturgii. Wszystkie te trzy elementy cywilizacji chrześcijańskiej mają korzenie w kulturze antycznej. Dlatego też połączenie tych dwóch nurtów literatury humanistycznej może być z powodzeniem realizowane właśnie w Tyńcu – miejscu od kilkudziesięciu lat zajmującym w Polsce jedno z czołowych miejsc, w których swobodnie rozwijany jest dialog humanistyczny bez uszczerbku dla chrześcijaństwa.

Redaktor naczelny
Michał Gronowski OSB