Obniżka!

-50%

Piękna Litera - Italika - ćwiczenia Zobacz większe

Informacje dodatkowe

Wydanie Pierwsze, 2019
ISBN 9788373549517
Oprawa Miękka
Format 160x240
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Ewa Landowska

Piękna Litera. Italika (zeszyt ćwiczeń)

Zeszyt ćwiczeń „Piękna Litera – italika” powstał na podstawie podręcznika o tym samym tytule. Jest tak pomyślany, aby zmieścić maksimum treści w minimum objętości, w związku z czym w zeszycie ćwiczeń znajdziecie jedynie same ćwiczenia bez instrukcji do nich. Instrukcje jak ćwiczyć znajdują się w poszczególnych rozdziałach w podręczniku, a rozdziały te zaznaczone są wraz z numerem strony na górze strony rozpoczynającej dany rozdział. Najlepiej więc korzystać z zeszytu ćwiczeń wraz z podręcznikiem.

Zanim zaczniesz ćwiczyć zapoznaj się najpierw z danym rozdziałem. Przeczytaj dokładnie treść rozdziału oraz wskazówki jak ćwiczyć i jakich potencjalnych błędów unikać. Ćwiczenia polegają zazwyczaj na powtarzaniu jakiegoś elementu lub litery.

Ćwiczenia zaczynają się od przykładu wyraźnego, ciemnego, obok którego są dwa przykłady jaśniejsze. Te jaśniejsze są również do wykorzystania: należy po takim śladzie kreślić litery, aby poznać dokładnie ich kształt. Jeśli któreś z ćwiczeń wyda Ci się niejasne, zajrzyj do podręcznika. Prawdopodobnie tam znajdziesz wskazówkę jak ćwiczyć.

O tym jak dobrać i przygotować narzędzia (stalówkę, atrament) przeczytasz w podręczniku w rozdziale „Od czego zacząć” (str. 23). Z rozdziału „Ćwiczenia wstępne” (str. 110) dowiesz się jak poprawnie trzymać obsadkę ze stalówką, aby chciała kreślić linie o odpowiedniej dla italiki szerokości.

Wzorcowe litery w tym zeszycie ćwiczeń kreślone są stalówką o szerokości 2,5 mm. Użyj tej samej szerokości stalówki.

Życzę powodzenia i żywię nadzieję, że zeszyt ćwiczeń spełni oczekiwania jako uzupełnienie podręcznika „Piękna Litera” / Ewa Landowska /

Piękna Litera ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Zeszyt ćwiczeń wyłącznie do użytku prywatnego. Wykorzystywanie go do celów komercyjnych (w tym do prowadzenia działalności edukacyjnej) możliwe jest tylko za pisemną zgodą autora.

Więcej szczegółów

Historia pisma od momentu pojawienia się zapisu fonetycznego sięga wstecz 4000 lat. Wynika z tego, że italika której początki datuje się na przełom XV i XVI w. to stosunkowo młody styl pisma. Warto wiedzieć, że powstała ona z renesansowego pisma książkowego XV wieku (tzw. naśladowanej minuskuły karolińskiej). Żeby jednak zrozumieć co to właściwie znaczy i dlaczego zdecydowano się na naśladowanie tej średniowiecznej litery, opowiem pokrótce i w wielkim uproszczeniu jak wygląda historia pisma.

Litera antyczna to kapitała rzymska, z której kilka stuleci później wykształca się pismo uncjalne (szerzej można o tym poczytać na stronie 33). Pod koniec VIII stulecia we Francji powstaje minuskuła karolińska ze swoimi odmianami: frankońską, niemiecką, włoską i angielską. Charakter litery uncjalnej miał dość duży wpływ na jej wygląd, szczególnie na odmianę angielską, jednak elementy niektórych liter znacznie wyciągnięto w górę lub w dół, przez co wpisywane były pomiędzy cztery linie, a nie jak dotąd dwie.

Zasady gramatyczne, obowiązujące w tamtych czasach były zupełnie odmienne od dzisiejszych. Nie stosowano tak często liter dużych, a jeśli taka potrzeba zaistniała zapożyczano ją z kapitały rzymskiej, rustyki, lub uncjały. W XI w. (niektóre źródła podają końcówkę XII w.) nastąpił ogromny przełom, gdy zaprojektowano literę, którą dziś nazywamy teksturą gotycką (północna Francja). Zlikwidowano wszelkie okrągłe kształty dla liter małych, skrócono elementy wysokie i długie oraz wprowadzono charakterystyczne łamane końce elementów liter – stąd jej ówczesna nazwa: „litera łamana”.

Przez kolejne stulecia pojawiały się różne odmiany pisma gotyckiego, aż kolejny wielki przełom nastąpił właśnie w XV w. we Włoszech. Z ogromnej niechęci do litery gotyckiej, wiązanej z Gotami i barbarzyństwem ogarniającym i niszczącym Europę, a z sentymentu do kultury antycznej włoscy humaniści zaczęli naśladować manuskrypty pochodzące z IX w., pisane minuskułą karolińską. Warto dodać, że XV-wieczni skrybowie mylnie przekonani byli o naśladowaniu pisma antycznego, gdy tymczasem było to pismo średniowieczne. Pięknie ujął to w swojej Paleografii łacińskiej Władysław Semkowicz: „Tak tedy pismo humanistyczne (humanistyka) czyli renesansowe jest niczym innym jeno starą karoliną, powołaną na nowo do życia i przystosowaną do użytku pisarskiego”. Owo przystosowanie do użytku pisarskiego zawiera się właśnie w pochyleniu pisma, łączeniu niektórych liter (najpierw za pomocą ligatur, a później regularnych łączeń) i nadaniu niektórym z nich nowej formy. Cała rodzina pism humanistycznych miała ogromny wpływ nie tylko na literę drukowaną, lecz także na literę pisaną. To z italiki później wykształciła się kursywa angielska, która w swojej uproszczonej formie znalazła miejsce w szkolnych elementarzach. To kolejny ogromny przełom w historii pisma, kiedy kaligrafia rozumiana jako sztuka pięknego pisania dostępna była już nie tylko dla wybranych, lecz dla wszystkich, którzy chcieli i mogli się edukować... / Fragment wstępu Ewy Landowskiej do podręcznika Piękna Litera. Uncjała, italika /

Napisz recenzje

Piękna Litera. Italika (zeszyt ćwiczeń)

Piękna Litera. Italika (zeszyt ćwiczeń)

Zeszyt ćwiczeń „Piękna Litera – italika” powstał na podstawie podręcznika o tym samym tytule. Jest tak pomyślany, aby zmieścić maksimum treści w minimum objętości, w związku z czym w zeszycie ćwiczeń znajdziecie jedynie same ćwiczenia bez instrukcji do nich. Instrukcje jak ćwiczyć znajdują się w poszczególnych rozdziałach w podręczniku, a rozdziały te zaznaczone są wraz z numerem strony na górze strony rozpoczynającej dany rozdział. Najlepiej więc korzystać z zeszytu ćwiczeń wraz z podręcznikiem.

Zanim zaczniesz ćwiczyć zapoznaj się najpierw z danym rozdziałem. Przeczytaj dokładnie treść rozdziału oraz wskazówki jak ćwiczyć i jakich potencjalnych błędów unikać. Ćwiczenia polegają zazwyczaj na powtarzaniu jakiegoś elementu lub litery.

Ćwiczenia zaczynają się od przykładu wyraźnego, ciemnego, obok którego są dwa przykłady jaśniejsze. Te jaśniejsze są również do wykorzystania: należy po takim śladzie kreślić litery, aby poznać dokładnie ich kształt. Jeśli któreś z ćwiczeń wyda Ci się niejasne, zajrzyj do podręcznika. Prawdopodobnie tam znajdziesz wskazówkę jak ćwiczyć.

O tym jak dobrać i przygotować narzędzia (stalówkę, atrament) przeczytasz w podręczniku w rozdziale „Od czego zacząć” (str. 23). Z rozdziału „Ćwiczenia wstępne” (str. 110) dowiesz się jak poprawnie trzymać obsadkę ze stalówką, aby chciała kreślić linie o odpowiedniej dla italiki szerokości.

Wzorcowe litery w tym zeszycie ćwiczeń kreślone są stalówką o szerokości 2,5 mm. Użyj tej samej szerokości stalówki.

Życzę powodzenia i żywię nadzieję, że zeszyt ćwiczeń spełni oczekiwania jako uzupełnienie podręcznika „Piękna Litera” / Ewa Landowska /

Piękna Litera ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Zeszyt ćwiczeń wyłącznie do użytku prywatnego. Wykorzystywanie go do celów komercyjnych (w tym do prowadzenia działalności edukacyjnej) możliwe jest tylko za pisemną zgodą autora.