Obniżka!

-50%

Piękna Litera - Uncjała - ćwiczenia Zobacz większe

15,00 zł

30,00 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Pierwsze, 2019
ISBN 9788373549715
Oprawa Miękka
Format 160x240
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Barbara Bodziony

Piękna Litera. Uncjała (zeszyt ćwiczeń)

Zeszyt ćwiczeń „Piękna Litera – uncjała” powstał na podstawie podręcznika o tym samym tytule. Jego zadaniem jest pomóc Ci wykonywać ćwiczenia zalecane w podręczniku. Żeby pięknie pisać litery, trzeba wiele ćwiczyć. Cierpliwie powtarzać poszczególne elementy tworzące litery, słowa a potem zdania. Biegłość w pisaniu zdobędziesz wytrwałością, cierpliwością i uważnością.

Zanim zaczniesz korzystać z tego zeszytu ćwiczeń, zapoznaj się dobrze z poszczególnymi rozdziałami w książce. Tam znajdziesz wszelkie instrukcje i porady, jak wykonać dane ćwiczenie. W zeszycie ćwiczeń, u góry każdej strony, zaznaczone są rozdziały, do których odnosi się dane ćwiczenie. Zachęcam Cię, żebyś ćwicząc, zajrzał do podręcznika. Choć większość ćwiczeń wykonana jest stalówką o szerokości 2 mm, jednak niektóre ćwiczenia trzeba wykonać, zamieniając stalówkę na mniejszą. Informację o tym, jaką stalówkę należy użyć, znajdziesz w książce. O tym jak dobrać i przygotować narzędzia, przeczytasz w podręczniku w rozdziale „Ćwiczenia wstępne" (str. 38).

Ćwiczenia zaczynają się od wyraźnego, drukowanego na czarno przykładu litery, wyrazu bądź jakiegoś elementu tworzącego literę. Obok tego wzorcowego kształtu stoją dwa jaśniejsze przykłady. Możesz po nich kreślić, ucząc się prawidłowej formy. Reszta linii należy do Twoich liter. Pamiętaj o wzorcowym kształcie z początku linii, postaraj się jak najwierniej go odtworzyć. Zwróć też uwagę na odległości między ćwiczonymi elementami. Nie pisz ich zbyt gęsto.

Bądź cierpliwy i nie zniechęcaj się, a Twoje litery będą coraz piękniejsze! Tego życzę wszystkim, którzy będą korzystali z tego zeszytu ćwiczeń / Barbara Bodziony /

Piękna Litera ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Zeszyt ćwiczeń wyłącznie do użytku prywatnego. Wykorzystywanie go do celów komercyjnych (w tym do prowadzenia działalności edukacyjnej) możliwe jest tylko za pisemną zgodą autora.

Więcej szczegółów

Pismo łacińskie, którym zapisano tysiące łacińskich słów, stanowiących podwaliny naszej kultury, przechodziło pod wpływem rozmaitych czynników nieustanne przeobrażenia. Wpierw na kamieniu, potem na zwojach papirusowych, a później także w kodeksach pergaminowych, zmieniał się ogólny charakter pisma, a także kształt poszczególnych liter.

Pismo uncjalne pojawiło się u schyłku III wieku po Chrystusie. Aby dobrze zrozumieć dojrzałą formę uncjały, trzeba choćby krótko przypomnieć poprzedzającą ją historię pisma. Pierwszym łacińskim pismem kodeksowym czasów rzymskich była kapitała. Przejęte od Greków za pośrednictwem Etrusków formy liter, przystosowane początkowo do kucia w kamieniu lub rycia w twardym materiale, wyróżniają się wielką regularnością form o doskonałych proporcjach, które trzymają się schematu wiersza dwuliniowego. Oznacza to, że wszystkie litery tego pisma posiadają tę samą wysokość, dzięki czemu dają się wpisać między dwie równoległe linie. Takie pismo nazywamy pismem majuskulnym.

W odróżnieniu od niego, w piśmie minuskulnym potrzeba czterech linii, by móc zapisać cały alfabet, ponieważ laseczki i ogonki niektórych liter wychodzą poza obszar wyznaczony przez dwie równoległe linie. Kiedy na papirusie zaczęto naśladować pismo kapitały, stosowanej do tej pory w formie kutej w kamieniu, zapisywano je za pomocą twardej trzcinki i – choć dbano o regularność kształtów – widać, że formy liter zmieniały się i nie były już tak równe i proste jak te na inskrypcjach kamiennych. Niektóre litery, takie jak: b, f i l mogą być wyższe niż inne, a trzonki lub ogonki liter: G, N, Q i V wystają poza dolną linię pisma, wychodząc poza majuskulny schemat.

Materiał zatem i narzędzie, wpierw papirus, następnie pergamin, wymuszały na skrybach w sposób naturalny modyfikację liter. Stosunkowo szybko powstała inna odmiana kapitały – kapitała chłopska capitalis rustica o literach wyższych, szczuplejszych, w których widać zróżnicowanie pociągnięć linii grubszych i cieńszych. Litera A w tym alfabecie jest pozbawiona wewnętrznej poprzeczki, a poprzeczne beleczki liter e, f, t i l są bardzo skrócone.

Obok oficjalnego nurtu pisma kodeksowego rozwijało się pismo kursywne, niezbędny składnik codziennego funkcjonowania rzymskiego imperium. Potrzeba szybkiego zapisu wymuszała ewolucję, która prowadziła w kierunku poszukiwania formy redukującej niektóre części liter, a także rozwinięcia systemu skrótów i ligatur.

Kiedy zaczęto pisać na pergaminie, jego gładkość skłoniła skrybów do kreślenia liter o kształtach lżejszych, zdradzających tendencję do zaokrąglania linii prostych i załamań. Zadanie ułatwiło użycie bardziej elastycznego narzędzia, jakim było pióro ptasie. Na formę uncjały niewątpliwie miało wpływ pismo kursywne, wprowadzając do niej dwa elementy: element okrągłości i element systemu czteroliniowego, czyli minuskulny / Fragment wstępu Barbary Bodziony do podręcznika Piękna Litera. Uncjała, italika /

Napisz recenzje

Piękna Litera. Uncjała (zeszyt ćwiczeń)

Piękna Litera. Uncjała (zeszyt ćwiczeń)

Zeszyt ćwiczeń „Piękna Litera – uncjała” powstał na podstawie podręcznika o tym samym tytule. Jego zadaniem jest pomóc Ci wykonywać ćwiczenia zalecane w podręczniku. Żeby pięknie pisać litery, trzeba wiele ćwiczyć. Cierpliwie powtarzać poszczególne elementy tworzące litery, słowa a potem zdania. Biegłość w pisaniu zdobędziesz wytrwałością, cierpliwością i uważnością.

Zanim zaczniesz korzystać z tego zeszytu ćwiczeń, zapoznaj się dobrze z poszczególnymi rozdziałami w książce. Tam znajdziesz wszelkie instrukcje i porady, jak wykonać dane ćwiczenie. W zeszycie ćwiczeń, u góry każdej strony, zaznaczone są rozdziały, do których odnosi się dane ćwiczenie. Zachęcam Cię, żebyś ćwicząc, zajrzał do podręcznika. Choć większość ćwiczeń wykonana jest stalówką o szerokości 2 mm, jednak niektóre ćwiczenia trzeba wykonać, zamieniając stalówkę na mniejszą. Informację o tym, jaką stalówkę należy użyć, znajdziesz w książce. O tym jak dobrać i przygotować narzędzia, przeczytasz w podręczniku w rozdziale „Ćwiczenia wstępne" (str. 38).

Ćwiczenia zaczynają się od wyraźnego, drukowanego na czarno przykładu litery, wyrazu bądź jakiegoś elementu tworzącego literę. Obok tego wzorcowego kształtu stoją dwa jaśniejsze przykłady. Możesz po nich kreślić, ucząc się prawidłowej formy. Reszta linii należy do Twoich liter. Pamiętaj o wzorcowym kształcie z początku linii, postaraj się jak najwierniej go odtworzyć. Zwróć też uwagę na odległości między ćwiczonymi elementami. Nie pisz ich zbyt gęsto.

Bądź cierpliwy i nie zniechęcaj się, a Twoje litery będą coraz piękniejsze! Tego życzę wszystkim, którzy będą korzystali z tego zeszytu ćwiczeń / Barbara Bodziony /

Piękna Litera ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Zeszyt ćwiczeń wyłącznie do użytku prywatnego. Wykorzystywanie go do celów komercyjnych (w tym do prowadzenia działalności edukacyjnej) możliwe jest tylko za pisemną zgodą autora.