Filokalia
 • Człowiek – homo sapiens, człowiek mądry. „Być ludźmi”, to zadanie dla nas wszystkich. I dlatego taki właśnie tytuł daliśmy pierwszemu zbiorowi artykułów zamieszczanych w czasopiśmie „Nasze Szlachetne Zdrowie”, wydawanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. Mówi się o nich bonifratrzy – BONIfratres – a...

  20,95 zł 12,57 zł
 • Moi drodzy! Rozpocznijmy wspólnie te rekolekcje. Statystyki twierdzą, że w Polsce około połowa wiernych, czyli raczej osób wierzących, nie bierze udziału w Mszy św. Doroczne liczenie parafian przynosi wynik przechylający się w jedną czy drugą stronę o parę procent: 48%, 49%, tu i ówdzie 51%. Mnożą się więc często wywiady, podczas których pada pytanie:...

  20,95 zł 18,86 zł

Pokaż wszystkie

 

Leszek Zwierzyński

Leszek Zwierzyński (1958) - doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Kultury Literackiej w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczeń prof. Ireneusza Opackiego. Zajmuje się szczególnie poezją romantyczną, lecz także współczesną (Leśmian, Herbert). Hermeneutyka niewątpliwie kształtuje jego perspektywę badawczą, skupia się szczególnie intensywnie na wyobraźni poetyckiej, rozszerzając jej możliwości na kolejne przestrzenie (symbolika, mit, obraz, lecz także podmiot, etyka, geopoetyka, ekologia).

 • 22,86 zł -10% 20,57 zł

  Książka niniejsza jest próbą opisania wyobraźni poetyckiej Adama Mickiewicza. Przez wyobraźnię rozumiemy tutaj nie tylko zdolność kreowania obrazów, lecz także coś bardziej istotnego – sposób postrzegania, odczuwania i przeżywania rzeczywistości, stanowiący jądro poetyckości i...

  22,86 zł -10% 20,57 zł