Filokalia
 • 1 Recenzje

  Jaki jest sens wiary, czym jest wiara w życiu dzisiejszego człowieka? Te pytania z pewnością stawia sobie wielu ludzi. Nawiązując do pielgrzymki do Polski w roku 2006 Ojca Świętego Benedykta XVI, który doskonale kontynuuje dzieło Jana Pawła II, należy jasno stwierdzić, wbrew opiniom wielu, że nie ma Kościoła Wojtyły i Kościoła Ratzingera. Jest jeden...

  20,95 zł 18,86 zł
 • Moje pierwsze spotkanie z Ojcem Leonem miało miejsce kilkanaście lat temu na Krakowskim Rynku. Byłam na koncercie, w którym brał udział Ojciec Leon. Miałam potem okazję nagrywać rozmowę z tym wyjątkowym Benedyktynem. Co mnie wtedy uderzyło: czułam, że w tym momencie jestem najważniejsza na świecie. Umiał słuchać. Nie podszedł do mnie tylko jak do...

  20,95 zł 18,86 zł

Pokaż wszystkie

 

Leszek Zwierzyński

Leszek Zwierzyński (1958) - doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Kultury Literackiej w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczeń prof. Ireneusza Opackiego. Zajmuje się szczególnie poezją romantyczną, lecz także współczesną (Leśmian, Herbert). Hermeneutyka niewątpliwie kształtuje jego perspektywę badawczą, skupia się szczególnie intensywnie na wyobraźni poetyckiej, rozszerzając jej możliwości na kolejne przestrzenie (symbolika, mit, obraz, lecz także podmiot, etyka, geopoetyka, ekologia).

 • 22,86 zł -10% 20,57 zł

  Książka niniejsza jest próbą opisania wyobraźni poetyckiej Adama Mickiewicza. Przez wyobraźnię rozumiemy tutaj nie tylko zdolność kreowania obrazów, lecz także coś bardziej istotnego – sposób postrzegania, odczuwania i przeżywania rzeczywistości, stanowiący jądro poetyckości i...

  22,86 zł -10% 20,57 zł