Filokalia
  • Relacja Ojca Leona i Jana Pawła II stanowi pewien wzór, w którym najważniejsze elementy to wzajemna życzliwość, radość z każdego spotkania, pokora wobec ustalonej hierarchii, brak wyniosłości. W tej antologii zebranotrzy książki Ojca Leona, będące świadkami relacji benedyktyna z biskupem Rzymu. Ta bliskość, która trwa nadal pomimo przeprowadzki Papieża...

    32,00 zł 28,80 zł
  • 2 Recenzje

    Rozmównica - niewielki pokój w zamkniętej części klasztoru. Tu zawsze się spotykamy. Wchodzi, serdecznie mnie wita, żartuje. Zawsze pije czarną kawę, licząc w myślach, która to już dzisiaj i czy jeszcze mu wolno. Zastanawia się: czy myśmy się już wcześniej nie spotkali? Często się uśmiecha, pomimo tego, że czasem starość daje mu się we znaki. Opowiada o...

    29,00 zł 26,10 zł

Pokaż wszystkie

   

   

O nas

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec od początku swego istnienia (1991) stara się przedstawiać i promować najbardziej interesujące i wartościowe teksty z tradycji duchowej chrześcijaństwa czerpiącej obficie z doświadczenia mnichów. Poprzez nasze publikacje pragniemy pokazać, że mądrość minionych pokoleń jest olbrzymim bogactwem, które warto poznawać i z którego warto czerpać także obecnie. Tradycja jest jak wino – gdy się zestarzeje z przyjemnością się je pije (por. Syr 9,10). Siłą tradycji monastycznej, decydującej o jej nieprzemijalności i aktualności, jest gleba z której ona wyrasta: autentyczne doświadczenie Boga i własnej ograniczoności.


Na profil Wydawnictwa składają się przede wszystkim poszczególne serie wydawnicze: związane z przekazem doświadczenia duchowego mnichów (Źródła monastyczne, Z tradycji mniszej), z tematyką biblijną (Czytając Pismo Święte), z liturgią (Modlitwa Kościoła) oraz seria prezentująca odrębność i pokrewieństwa różnych Kościołów(Duchowość Wschodu i Zachodu).

Oczywiście nie ograniczamy się tylko do wspomnianych serii. Napływ współczesnych, atrakcyjnych dla dzisiejszego Czytelnika tekstów spowodował rozrastanie się strefy Wydawnictwa nazywanej u nas popularnie Poza seriami. Znajdują się w niej publikacje z zakresu publicystyki, teologii biblijnej, teologii duchowości, historii, duchowej beletrystyki, sztuki i poezji. Podejmowane są tu zagadnienia życia duchowego, modlitwy, życia wspólnot zakonnych i całego Kościoła. Nie brakuje w tej kategorii zarówno prac naukowych, jak i lekkich, pełnych humoru tekstów.

redaktor naczelny
Michał Gronowski OSB

Homini

Z dniem 30 kwietnia 2012 r. przestała na rynku wydawniczym funkcjonować spółka Wojciecha Stawiszyńskiego i Krzysztofa Bielawskiego działająca pod nazwą Wydawnictwo Homini. Dorobek marki Homini będzie kontynuowany w ramach innego podmiotu wydawniczego: z tą samą datą prawo do marki oraz do 65 tytułów zostało zakupione przez Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC.


Marka Homini będzie funkcjonowała jako imprint w ramach benedyktyńskiej oficyny. Przejęte tytuły, które mieszczą się w definicji chrześcijańskiej literatury religijnej, będą wydawane pod marką TYNIEC. Marka Homini będzie firmować książki poświęcone kulturze antycznej, językoznawstwu, filozofii i dialogowi międzyreligijnemu.

Wydawnictwo Homini działało na rynku od 1995 r. Zostało założone przez Krzysztofa Bielawskiego. Jego największymi sukcesami wydawniczymi były książki Thomasa Mertona, Retoryka literacka Hainricha Lausberga, „Kalendarz Ekumeniczny” oraz znakomita seria monografii poświęconych kulturze antycznej. Współtwórcami tych sukcesów było wielu wspaniałych autorów, tłumaczy i współpracowników, a także grono  wiernych czytelników. Należą się im zarówno wyrazy wdzięczności, jak i zapewnienie, że ustanie działalności Wydawnictwa Homini w dotychczasowej formie nie oznacza rozstania z jego publikacjami.

Z perspektywy zawartości merytorycznej tytułów wydawanych pod marką Homini będziemy mieć do czynienia ze zjawiskiem, które wielokrotnie miało miejsce w europejskiej historii, a mianowicie z próbą ocalenia wartościowego dorobku humanizmu pogańskiego przez kulturę zakonną. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC skupia swoje zainteresowania wydawnicze wokół patrologii, monastycyzmu i liturgii. Wszystkie te trzy elementy cywilizacji chrześcijańskiej mają korzenie w kulturze antycznej. Dlatego też połączenie tych dwóch nurtów literatury humanistycznej może być z powodzeniem realizowane właśnie w Tyńcu – miejscu od kilkudziesięciu lat zajmującym w Polsce jedno z czołowych miejsc, w których swobodnie rozwijany jest dialog humanistyczny bez uszczerbku dla chrześcijaństwa.


Newsletter

Zapisz się na newsletter otrzymasz 5 e-booków!