Obniżka!

-40%

Listy do Eustochium Zobacz większe

25,74 zł

42,90 zł

Informacje dodatkowe

Seria Źródła monastyczne
ISBN 9788382051827
Oprawa Miękka
Format 125x195
Stron 348
Tytul Listy 22, 31, 108

Podziel się

Św. Hieronim ze Strydonu

Listy do Eustochium

Listy 22, 31, 108

Zbiór listów św. Hieronima zawiera 154 pisma, które powstały w latach 374-419, to znaczy od czasu jego przybycia do Antiochii Syryjskiej (po opuszczeniu mniszej wspólnoty w Akwilei, a przed udaniem się na pustynię Chalkis) aż do końca życia. Są one niewątpliwie tak ważne, iż należy je umieścić zaraz po jego największym dziele - po tłumaczeniu Pisma Świętego na język łaciński - po Wulgacie. Powodem takiego znaczenia są przede wszystkim zagadnienia, które listy poruszają, oraz wykwintny, pełen krasomówczego piękna styl pisarski autora.

Listy zajmują cenne miejsce w twórczości piśmienniczej św. Hiero­nima. On sam miał tego świadomość, skoro umieścił je w wykazie swej twórczości pisarskiej. Zbiór Hieronimowych listów zawiera 154 pisma, które powstały w latach 374-419, to znaczy od czasu jego przybycia do Antiochii Syryjskiej (po opuszczeniu mniszej wspólnoty w Akwilei, a przed udaniem się na pustynię Chalkis) aż do końca życia.

Pisaniu ich poświęcał św. Hieronim wiele czasu. Pisząc listy, ­­myślał zwykle o ich rozpowszech­nianiu i powielaniu. Już do 392 r. zostały wydane dwa ich zbiory: Epistulae ad diversos liber I oraz Ad Marcellam epistula­rum liber I. Do nie­których osób pisał on nawet codzien­nie, jak miało to miejsce w przypadku Pauli i Eusto­chium.

Ze względu na treść Hieronimowe listy można podzielić na osobiste, w których autor mówi o sobie samym i o swych bliskich; na pocieszające (litterae consolatoriae), do których należy m.in. Epitaphium Sanctae Paulae; zachęcające do dobrego (litterae exhorta­toriae) i do życia ascetyczno-mniszego, do których należy m.in. tłumaczony tutaj list 22 do Eustochium De virginitate servanda; listy wychowawcze, które są ściśle związane z poprzednimi i nawzajem się uzupełniają; listy egzegetyczno-biblijne, które w sposób dłuższy lub krótszy wyjaśniają trudne miejsca Pisma świętego; listy polemiczno-apolo­getyczne, w których św. Hieronim jako człowiek, biblista, mnich i duchowny broni się przed nieprzyjaciółmi, usprawie­dliwiając swoje postępowanie.

Listy św. Hieronima są niewątpliwie tak ważne, iż należy je umieścić zaraz po jego największym dziele – po tłumaczeniu Pisma Świętego na język łaciński – po Wulgacie. Powodem tego są przede wszystkim zagadnienia, które listy poruszają, oraz wykwintny, pełen krasomówczego piękna styl pisarski autora. Prawdę powiedziawszy, nie wszystkie listy, które znajdują się w Hieronimowym epistularium, są jego autorstwa. Szesnaście bowiem listów, które tu spotykamy, jest skierowanych do Hieronima, a czternaście posiada nie tylko innych autorów, ale nawet nie zostało wprost doń wysłanych / Bazyli Degórski OSPPE, fragment wstępu

Napisz recenzje

Listy do Eustochium

Listy do Eustochium

Zbiór listów św. Hieronima zawiera 154 pisma, które powstały w latach 374-419, to znaczy od czasu jego przybycia do Antiochii Syryjskiej (po opuszczeniu mniszej wspólnoty w Akwilei, a przed udaniem się na pustynię Chalkis) aż do końca życia. Są one niewątpliwie tak ważne, iż należy je umieścić zaraz po jego największym dziele - po tłumaczeniu Pisma Świętego na język łaciński - po Wulgacie. Powodem takiego znaczenia są przede wszystkim zagadnienia, które listy poruszają, oraz wykwintny, pełen krasomówczego piękna styl pisarski autora.

Listy zajmują cenne miejsce w twórczości piśmienniczej św. Hiero­nima. On sam miał tego świadomość, skoro umieścił je w wykazie swej twórczości pisarskiej. Zbiór Hieronimowych listów zawiera 154 pisma, które powstały w latach 374-419, to znaczy od czasu jego przybycia do Antiochii Syryjskiej (po opuszczeniu mniszej wspólnoty w Akwilei, a przed udaniem się na pustynię Chalkis) aż do końca życia.

Pisaniu ich poświęcał św. Hieronim wiele czasu. Pisząc listy, ­­myślał zwykle o ich rozpowszech­nianiu i powielaniu. Już do 392 r. zostały wydane dwa ich zbiory: Epistulae ad diversos liber I oraz Ad Marcellam epistula­rum liber I. Do nie­których osób pisał on nawet codzien­nie, jak miało to miejsce w przypadku Pauli i Eusto­chium.

Ze względu na treść Hieronimowe listy można podzielić na osobiste, w których autor mówi o sobie samym i o swych bliskich; na pocieszające (litterae consolatoriae), do których należy m.in. Epitaphium Sanctae Paulae; zachęcające do dobrego (litterae exhorta­toriae) i do życia ascetyczno-mniszego, do których należy m.in. tłumaczony tutaj list 22 do Eustochium De virginitate servanda; listy wychowawcze, które są ściśle związane z poprzednimi i nawzajem się uzupełniają; listy egzegetyczno-biblijne, które w sposób dłuższy lub krótszy wyjaśniają trudne miejsca Pisma świętego; listy polemiczno-apolo­getyczne, w których św. Hieronim jako człowiek, biblista, mnich i duchowny broni się przed nieprzyjaciółmi, usprawie­dliwiając swoje postępowanie.

Listy św. Hieronima są niewątpliwie tak ważne, iż należy je umieścić zaraz po jego największym dziele – po tłumaczeniu Pisma Świętego na język łaciński – po Wulgacie. Powodem tego są przede wszystkim zagadnienia, które listy poruszają, oraz wykwintny, pełen krasomówczego piękna styl pisarski autora. Prawdę powiedziawszy, nie wszystkie listy, które znajdują się w Hieronimowym epistularium, są jego autorstwa. Szesnaście bowiem listów, które tu spotykamy, jest skierowanych do Hieronima, a czternaście posiada nie tylko innych autorów, ale nawet nie zostało wprost doń wysłanych / Bazyli Degórski OSPPE, fragment wstępu