Kasjan mnich Zobacz większe

69,00 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Drugie, 2019
Seria Źródła monastyczne
ISBN 9788373541151
Oprawa Miękka
Format 125x195
Stron 579
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Columba Stewart OSB

Kasjan mnich

Jan Kasjan (ok. 365 – 435) należy niewątpliwie do największych pisarzy duchowych Zachodu. Jego Reguły i Rozmowy z Ojcami stanowiły przez ponad 1.500 lat podstawową lekturę dla mnichów i mniszek zalecaną im w Regule przez samego Patriarchę św. Benedykta. Począwszy od średniowiecza dzieła Kasjana stały się obowiązkową lekturą dla zakonnic i zakonników na całym Zachodzie. Jednocześnie Kasjan jest jedynym autorem piszącym po łacinie, który znalazł się w Filokaliach, najbardziej znanej antologii pism duchowych Kościoła wschodniego, powstałej w XVIII wieku. Ten fakt świadczy o tym, że Kasjanowi udało się dokonać wspaniałej syntezy duchowości mnichów pustyni egipskiej dla potrzeb mnichów na Zachodzie. W ten sposób stał się on nauczycielem życia monastycznego dla całego Zachodu.

Zasadnicza myśl Kasjana dotycząca życia duchowego jest prosta: kształtować swoje życie w oparciu o Słowo Boże. Cała mądrość polega na umiejętnym odczytaniu Pisma Świętego i konkretnym wprowadzeniu go w życie. Służy temu praktyka stałego czytania (lectio divina), medytacji i liturgia godzin. Modlitwa jest dla Kasjana zasadniczo odpowiedzią na usłyszane Słowo Boże, a jednocześnie jest świadomie i nieustannie przez to słowo kształtowana, aż do pełni, gdy mnich zapomina już o sobie i o tym, że się modli – jak to wyraził św. Atonii.

Trudno dziś precyzyjnie określić, co Kasjan zaczerpnął z tekstów innych autorów, a co pochodzi z jego osobistego doświadczenia. Ale właśnie ten fakt świadczy o tym, że bardzo autentycznie przejął tradycję i twórczo się w nią włączył. Jego nauka o zasadach życia duchowego do dzisiaj pozostaje aktualna.

Autor monografii, benedyktyn Columba Stewarta, ukazuje myśl Kasjana na tle epoki. Szeroko omawia źródła i jednocześnie ukazuje oryginalność pisarza. W obszernych przypisach przytacza różne opinie i podejścia do Kasjana i omawianych zagadnień. Są one prawdziwą kopalnią informacji na temat obecnego stanu badań w tej dziedzinie. Tekst samej monografii jest jednak tak napisany, że czytelnik nie potrzebuje koniecznie odnosić się do przypisów. Stąd umieściliśmy je na końcu, aby nie przytłaczały zasadniczego tekstu swoim rozmiarem. Ponadto z oryginału przejęliśmy zasady zapisu odsyłaczy do pism Kasjana i innych starożytnych autorów (zamiast „przecinka” pozostawiliśmy „kropkę”). Przy siglach biblijnych zachowujemy nasz zapis. Na końcu umieszczamy obszerną bibliografię, uzupełnioną o znane nam polskie przekłady podawanych źródeł i opracowań.

Mamy nadzieję, że publikowana monografia o. Columby Stewarta przyczyni się od odkrycia przez wielu Czytelników Kasjana jako nauczyciela ich osobistego życia duchowego.

Napisz recenzje

Kasjan mnich

Kasjan mnich

Jan Kasjan (ok. 365 – 435) należy niewątpliwie do największych pisarzy duchowych Zachodu. Jego Reguły i Rozmowy z Ojcami stanowiły przez ponad 1.500 lat podstawową lekturę dla mnichów i mniszek zalecaną im w Regule przez samego Patriarchę św. Benedykta. Począwszy od średniowiecza dzieła Kasjana stały się obowiązkową lekturą dla zakonnic i zakonników na całym Zachodzie. Jednocześnie Kasjan jest jedynym autorem piszącym po łacinie, który znalazł się w Filokaliach, najbardziej znanej antologii pism duchowych Kościoła wschodniego, powstałej w XVIII wieku. Ten fakt świadczy o tym, że Kasjanowi udało się dokonać wspaniałej syntezy duchowości mnichów pustyni egipskiej dla potrzeb mnichów na Zachodzie. W ten sposób stał się on nauczycielem życia monastycznego dla całego Zachodu.

Zasadnicza myśl Kasjana dotycząca życia duchowego jest prosta: kształtować swoje życie w oparciu o Słowo Boże. Cała mądrość polega na umiejętnym odczytaniu Pisma Świętego i konkretnym wprowadzeniu go w życie. Służy temu praktyka stałego czytania (lectio divina), medytacji i liturgia godzin. Modlitwa jest dla Kasjana zasadniczo odpowiedzią na usłyszane Słowo Boże, a jednocześnie jest świadomie i nieustannie przez to słowo kształtowana, aż do pełni, gdy mnich zapomina już o sobie i o tym, że się modli – jak to wyraził św. Atonii.

Trudno dziś precyzyjnie określić, co Kasjan zaczerpnął z tekstów innych autorów, a co pochodzi z jego osobistego doświadczenia. Ale właśnie ten fakt świadczy o tym, że bardzo autentycznie przejął tradycję i twórczo się w nią włączył. Jego nauka o zasadach życia duchowego do dzisiaj pozostaje aktualna.

Autor monografii, benedyktyn Columba Stewarta, ukazuje myśl Kasjana na tle epoki. Szeroko omawia źródła i jednocześnie ukazuje oryginalność pisarza. W obszernych przypisach przytacza różne opinie i podejścia do Kasjana i omawianych zagadnień. Są one prawdziwą kopalnią informacji na temat obecnego stanu badań w tej dziedzinie. Tekst samej monografii jest jednak tak napisany, że czytelnik nie potrzebuje koniecznie odnosić się do przypisów. Stąd umieściliśmy je na końcu, aby nie przytłaczały zasadniczego tekstu swoim rozmiarem. Ponadto z oryginału przejęliśmy zasady zapisu odsyłaczy do pism Kasjana i innych starożytnych autorów (zamiast „przecinka” pozostawiliśmy „kropkę”). Przy siglach biblijnych zachowujemy nasz zapis. Na końcu umieszczamy obszerną bibliografię, uzupełnioną o znane nam polskie przekłady podawanych źródeł i opracowań.

Mamy nadzieję, że publikowana monografia o. Columby Stewarta przyczyni się od odkrycia przez wielu Czytelników Kasjana jako nauczyciela ich osobistego życia duchowego.