Życie mnisze (2) Zobacz większe

15,00 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Drugie, 2017
Seria Z Tradycji Mniszej
ISBN 9788373546578
Oprawa Miękka
Format 100x180
Stron 157
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Augustyn Jankowski OSB

Życie mnisze (2)

Na niniejszy zbiorek rozważań składają się głównie przemówienia wygłoszone do najmłodszych współbraci – nowicjuszy i kleryków – w ciągu ośmiu lat mojej kadencji opackiej w Tyńcu w latach 1985 – 1993. Słuchacze ci mieli w ten sposób zapoznać się ze specyfiką życia mniszego, odmienną od innych instytutów zakonnych, by na tej podstawie móc sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy charyzmat osobisty każdego z nich odpowiada charyzmatowi monastycznemu?

Nasze wydawnictwo TYNIEC postanowiło zbiorek ten wydrukować w serii „Z tradycji mniszej”, bo rzeczywiście z tej tradycji czerpano treść przemówień, opierając się ponadto na argumentach biblijnych. Zachowano, z nieznacznymi zmianami, język przekazu ustnego, mówionego.

Polskiemu czytelnikowi ideał życia mniszego jest stosunkowo mniej znany niż ideały innych zakonów. Może więc komuś, kto jeszcze szuka swojej drogi do Boga w tym życiu, karty te ukażą właściwy kierunek, zgodny z jego charyzmatem? Jeśli tak się stanie, bardzo rad z tego będzie autor.

Więcej szczegółów

Zastanówmy się nad niezwykłym określeniem, na jakie waży się nasz święty Ojciec Benedykt w 31 rozdziale Reguły, nazywając klasztor (nie sam kościół klasztorny!) „domem Bożym”. Słowa te padają w pięknym kontekście: „aby nikt nie był zasmucony w domu Bożym” (ut nemo conturbetur in domo Dei). Dzisiaj panuje niemal powszechna desakralizacja, i nawet u pobożnych ludzi można stwierdzić duży zanik poczucia sacrum – tego, co święte. Coraz częściej słychać takie powiedzenia: „Nie rozumiem liturgii! Po co to wszystko?” Na Zachodzie tak mocno dochodzi to do głosu, że w zakresie liturgii zaczęto robić nawet pewne ustępstwa, żeby się dopasować do modnej desakralizacji. Stąd różne ekstrawagancje w odprawianiu Mszy św.: przy zwykłym stole, z kapłanem w marynarce (dobrze, jeżeli stuła jest na niej), podawanie Eucharystii na siedząco przez stół, itp. Takie wybryki mają usankcjonować desakralizację. Otóż my mówimy z całą mocą, że nasza droga jest dokładnie przeciwna i że naszym zadaniem właśnie, zadaniem mnichów wiernych św. Benedyktowi, jest widzieć wszędzie sacrum, ten pierwiastek świętości, który się bierze z Boga trzykroć Świętego.

Jak rozumieć sacrum? Zbyt często z pojęciem świętości kojarzymy wartości tylko moralne. Tymczasem pierwsze znaczenie słowa „święty” w Piśmie Świętym, zastosowane do Boga, to tyle, co niewypowiedzianie transcendentny, przedziwnie obecny, a niepojęty do końca. Świętość Boga nadaje z kolei rzeczom, miejscom, osobom charakter wyłącznej Bożej własności. Po tej linii biblijnej pójdą nasze rozważania.

Napisz recenzje

Życie mnisze (2)

Życie mnisze (2)

Na niniejszy zbiorek rozważań składają się głównie przemówienia wygłoszone do najmłodszych współbraci – nowicjuszy i kleryków – w ciągu ośmiu lat mojej kadencji opackiej w Tyńcu w latach 1985 – 1993. Słuchacze ci mieli w ten sposób zapoznać się ze specyfiką życia mniszego, odmienną od innych instytutów zakonnych, by na tej podstawie móc sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy charyzmat osobisty każdego z nich odpowiada charyzmatowi monastycznemu?

Nasze wydawnictwo TYNIEC postanowiło zbiorek ten wydrukować w serii „Z tradycji mniszej”, bo rzeczywiście z tej tradycji czerpano treść przemówień, opierając się ponadto na argumentach biblijnych. Zachowano, z nieznacznymi zmianami, język przekazu ustnego, mówionego.

Polskiemu czytelnikowi ideał życia mniszego jest stosunkowo mniej znany niż ideały innych zakonów. Może więc komuś, kto jeszcze szuka swojej drogi do Boga w tym życiu, karty te ukażą właściwy kierunek, zgodny z jego charyzmatem? Jeśli tak się stanie, bardzo rad z tego będzie autor.