Chrzest jako fundament życia religijnego Zobacz większe

13,00 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Pierwsze, 2018
Seria Z Tradycji Mniszej
ISBN 9788373548268
Oprawa Miękka
Format 100x180
Stron 102
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Tomasz M. Dąbek OSB

Chrzest jako fundament życia religijnego

Katechizm Kościoła Katolickiego określa sakrament chrztu słowami: „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: ‘Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie’ (Katechizm Rzymski, 2, 2, 5)” (KKK 1213).

Podstawą naszych rozważań będą wstępy do obrzędów oraz same obrzędy chrztu dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów biblijnych stanowiących podstawy teologicznej nauki o sakramencie chrztu, a także duszpasterskiego doświadczenia. Pomogą one odnowić w sobie świadomość tego, co dokonało się, gdy przyjmowaliśmy chrzest – w znakomitej większości w naszym kraju jako niemowlęta.

Będziemy rozważać obrzędy chrztu, zwłaszcza ludzi dorosłych, podczas których dojrzałe osoby wyznają wiarę w Chrystusa, wyrzekają się wszystkiego, co tej wierze się sprzeciwia, a celebrans w imieniu Kościoła przekazuje zarówno pouczenia pokazujące znaczenie kolejnych czynności składających się na obrzędy, jak nadprzyrodzone, niewidzialne dary łaski Bożej. Przypomnienie tych obrzędów i zrozumienie ich sensu może być podstawą do rachunku sumienia, zastanowienia się, jak współpracujemy z łaską Bożą, jak rozwijamy wielkie dary, które otrzymaliśmy jako małe dzieci.

Podczas liturgii paschalnej w Wielką Sobotę odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. Powinniśmy robić to w sposób w pełni świadomy i potem konsekwentnie żyć zgodnie z tym, do czego się zobowiązaliśmy.

Refleksję nad pobrzeżami poszerzymy o zastanowienie się nad tekstami biblijnymi pokazującymi znaczenie chrztu świętego.

Więcej szczegółów

Chrześcijańskie wtajemniczenie dorosłych podaje następujące wprowadzenie. Mówi najpierw o skrutyniach czyli rozmowach, badaniu kandydatów, którzy wyrażają pragnienie przyjęcie chrztu, porzucenia tego, co się sprzeciwia godności przybranych dzieci Bożych, pokazują osiąganie kolejnych etapów formacji przygotowawczej. Inne wstępne obrzędy to przekazanie Symbolu wiary i Modlitwy Pańskiej – skarbów naszej religii:

„1. Skrutynia, które odbywają się uroczyście w niedziele, zmierzają do podwójnego celu. Mają uświadomić wybranym, że to, co jest w ich sercach ułomne, słabe i złe, powinno zostać uzdrowione, a to, co jest w nich prawe, wartościowe i święte, winno być umocnione. Skrutynia bowiem prowadzą do uwolnienia od grzechu i szatana oraz do umocnienia w Chrystusie, który dla wybranych jest drogą, prawdą i życiem.

2. Obrzędy przekazania, przez które Kościół powierza wybranym najstarsze dokumenty wiary i modlitwy, to znaczy Symbol wiary i Modlitwę Pańską, prowadzą do oświecenia katechumenów. W Symbolu wiary, który przypomina wielkie dzieła Boże dokonane dla zbawienia ludzi, zostają napełnieni wiarą i radością. W Modlitwie Pańskiej głębiej poznają nowego ducha dziecięctwa, dzięki któremu, zwłaszcza podczas zgromadzenia eucharystycznego, będą Boga nazywali Ojcem” (nr 25).

Napisz recenzje

Chrzest jako fundament życia religijnego

Chrzest jako fundament życia religijnego

Katechizm Kościoła Katolickiego określa sakrament chrztu słowami: „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: ‘Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie’ (Katechizm Rzymski, 2, 2, 5)” (KKK 1213).

Podstawą naszych rozważań będą wstępy do obrzędów oraz same obrzędy chrztu dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów biblijnych stanowiących podstawy teologicznej nauki o sakramencie chrztu, a także duszpasterskiego doświadczenia. Pomogą one odnowić w sobie świadomość tego, co dokonało się, gdy przyjmowaliśmy chrzest – w znakomitej większości w naszym kraju jako niemowlęta.

Będziemy rozważać obrzędy chrztu, zwłaszcza ludzi dorosłych, podczas których dojrzałe osoby wyznają wiarę w Chrystusa, wyrzekają się wszystkiego, co tej wierze się sprzeciwia, a celebrans w imieniu Kościoła przekazuje zarówno pouczenia pokazujące znaczenie kolejnych czynności składających się na obrzędy, jak nadprzyrodzone, niewidzialne dary łaski Bożej. Przypomnienie tych obrzędów i zrozumienie ich sensu może być podstawą do rachunku sumienia, zastanowienia się, jak współpracujemy z łaską Bożą, jak rozwijamy wielkie dary, które otrzymaliśmy jako małe dzieci.

Podczas liturgii paschalnej w Wielką Sobotę odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. Powinniśmy robić to w sposób w pełni świadomy i potem konsekwentnie żyć zgodnie z tym, do czego się zobowiązaliśmy.

Refleksję nad pobrzeżami poszerzymy o zastanowienie się nad tekstami biblijnymi pokazującymi znaczenie chrztu świętego.