Nowe życie chrześcijanina Zobacz większe

13,00 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Drugie, 2018
Seria Z Tradycji Mniszej
ISBN 9788373548244
Oprawa Miękka
Format 100x180
Stron 96
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Tomasz M. Dąbek OSB

Nowe życie chrześcijanina

Nowe życie chrześcijanina stanowi trzecią część tryptyku. Po opisaniu tajemnicy grzechu w życiu człowieka (Pismo Święte o grze­chu) i jego przezwyciężeniu przez Chrystusa (Zwy­cię­stwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią) o. Tomasz Dąbek OSB przedstawia refleksję na temat nowego życia chrześcijanina, jego dynamizmów i wartości, tak jak to można wyczytać w pismach Nowego Testamentu. Rozpoczyna się ono od chrztu i daru Ducha Świętego. To On obdarza nas darami, dzięki którym chrześcijanin może już tu na ziemi żyć nowym życiem, życiem według Ducha. Przewodnikami na drogach tego życia są dla nas Ewangelie i listy Apostołów.

Więcej szczegółów

Chrześcijaństwo jest rzeczywistością całkowi­­cie nową, nie jest tylko żydowską sektą, odmia­­ną judaizmu (por. Dz 24,5.14), ale całkowicie nową drogą (por. Dz 24,14), którą Bóg otwie­ra człowiekowi, wprowadza go na nią i prowadzi po niej własną, duchową mocą.

Nowe życie chrześcijan ukierunkowane jest na czasy ostateczne, które już się rozpoczęły z chwi­lą przyjścia Chrystusa na świat (por. Ga 4,4; Hbr 1,2), ale jeszcze nie osiągnęły swej pełni. Czas między pierwszym a drugim przyjściem Chrys­tusa może być bardzo długi. My mamy być zawsze gotowi na Jego przybycie, by móc przy­jąć Go do siebie:

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadej­dzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z czło­­wiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszyst­ko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odź­wier­nemu przy­ka­zał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wie­czora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpią­cych. Lecz co wam mówię, do wszyst­kich mówię: Czuwajcie! (Mk 13,33–37 par.).

Św. Paweł bardzo mocno prze­ciw­stawia sobie dwa etapy dziejów ludzkości i zba­­wie­nia: Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minę­ło, oto áwszyst­koñ stało się nowe (2 Kor 5,17). Musimy sobie zdawać sprawę z tej radykalnej różnicy i nie pozostawać stale w kręgu dotychczasowych przy­zwyczajeń, lecz pozwolić się prowadzić Ducho­wi, który niesie ze sobą zupełnie nieoczekiwane sprawy.

Napisz recenzje

Nowe życie chrześcijanina

Nowe życie chrześcijanina

Nowe życie chrześcijanina stanowi trzecią część tryptyku. Po opisaniu tajemnicy grzechu w życiu człowieka (Pismo Święte o grze­chu) i jego przezwyciężeniu przez Chrystusa (Zwy­cię­stwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią) o. Tomasz Dąbek OSB przedstawia refleksję na temat nowego życia chrześcijanina, jego dynamizmów i wartości, tak jak to można wyczytać w pismach Nowego Testamentu. Rozpoczyna się ono od chrztu i daru Ducha Świętego. To On obdarza nas darami, dzięki którym chrześcijanin może już tu na ziemi żyć nowym życiem, życiem według Ducha. Przewodnikami na drogach tego życia są dla nas Ewangelie i listy Apostołów.