Sacramentis ecclesiae communicare Zobacz większe

49,00 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Pierwsze, 2011
Seria Źródła monastyczne
ISBN 9788373543652
Oprawa Miękka
Format 125x195
Stron 482
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Marek Piotr Chojnacki OCist

Sacramentis ecclesiae communicare

Studia poświęcone refleksji o Bogu oraz relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem nieodzownie prowadzą do rozmyślania nad rolą obrzędów. Można je w odmienny sposób pojmować, lecz nie da się ich pominąć. Pomiędzy świętymi czynnościami różne kultury i epoki umieszczały rytuały inicjacji. Wiara chrześcijańska charakteryzuje się tym, że w centrum stawia chrzest i Eucharystię. Jeden i ten sam obrzęd, często sprawowany w podobny sposób, jako że identyczny jest przede wszystkim jego rdzeń, stanowiący część naszej rzeczywistości religijnej, pobudzał do wielorakich refleksji. Tak też zrodził się pomysł napisania pracy, która, podejmując temat chrztu i Eucharystii, odwołuje się do twórczości jednego z czołowych reprezentantów tak zwanej teologii monastycznej – świętego Bernarda z Clairvaux (1090–1153). Zyskał on już powszechne uznanie jako autorytet duchowy, zaś od niemal stulecia traktowany jest również jako teolog. Intencją autora niniejszej monografii jest zbadanie, jakie znaczenie mają w życiu chrześcijańskim ryty inicjacji. Temat wydaje się ważny, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w pismach Bernarda przewijają się również inne wątki, którym on sam poświęcił o wiele więcej uwagi.

Książka przedstawia wyniki studiów nad teologią sakramentalną świętego Bernarda z Clairvaux, skupiając się na znaczeniu, które przypisywał on symbolom Kościoła pojmowanym jako fundamenty obrzędowości życia chrześcijańskiego. Takie ujęcie tematu wskazuje, że sakramenty nie będą opisywane jako takie, lecz w relacji do egzystencji chrześcijańskiej, której są źródłami symbolicznymi, a nie tylko noetycznymi (tak jak przepowiadanie czy katechizm). Ponadto, zamiarem autora jest również ukazanie, jak teologia współczesna, która wartościuje zarówno treść, jak i doświadczenie wiary, może z korzyścią dla siebie odczytywać dzieła średniowiecznego doktora Kościoła.

Napisz recenzje

Sacramentis ecclesiae communicare

Sacramentis ecclesiae communicare

Studia poświęcone refleksji o Bogu oraz relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem nieodzownie prowadzą do rozmyślania nad rolą obrzędów. Można je w odmienny sposób pojmować, lecz nie da się ich pominąć. Pomiędzy świętymi czynnościami różne kultury i epoki umieszczały rytuały inicjacji. Wiara chrześcijańska charakteryzuje się tym, że w centrum stawia chrzest i Eucharystię. Jeden i ten sam obrzęd, często sprawowany w podobny sposób, jako że identyczny jest przede wszystkim jego rdzeń, stanowiący część naszej rzeczywistości religijnej, pobudzał do wielorakich refleksji. Tak też zrodził się pomysł napisania pracy, która, podejmując temat chrztu i Eucharystii, odwołuje się do twórczości jednego z czołowych reprezentantów tak zwanej teologii monastycznej – świętego Bernarda z Clairvaux (1090–1153). Zyskał on już powszechne uznanie jako autorytet duchowy, zaś od niemal stulecia traktowany jest również jako teolog. Intencją autora niniejszej monografii jest zbadanie, jakie znaczenie mają w życiu chrześcijańskim ryty inicjacji. Temat wydaje się ważny, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w pismach Bernarda przewijają się również inne wątki, którym on sam poświęcił o wiele więcej uwagi.

Książka przedstawia wyniki studiów nad teologią sakramentalną świętego Bernarda z Clairvaux, skupiając się na znaczeniu, które przypisywał on symbolom Kościoła pojmowanym jako fundamenty obrzędowości życia chrześcijańskiego. Takie ujęcie tematu wskazuje, że sakramenty nie będą opisywane jako takie, lecz w relacji do egzystencji chrześcijańskiej, której są źródłami symbolicznymi, a nie tylko noetycznymi (tak jak przepowiadanie czy katechizm). Ponadto, zamiarem autora jest również ukazanie, jak teologia współczesna, która wartościuje zarówno treść, jak i doświadczenie wiary, może z korzyścią dla siebie odczytywać dzieła średniowiecznego doktora Kościoła.