E-book - Tyniecki Wieczernik Zobacz większe

0,00 zł

Informacje dodatkowe

ISBN 9788382050448
Format PDF, MOBI, EPUB
Tytul Krótkie rekolekcje o Duchu Świętym

Podziel się

Szymon Hiżycki OSB

E-book - Tyniecki Wieczernik

Krótkie rekolekcje o Duchu Świętym

Niniejsza książeczka powstała na podstawie nagrań konferencji, które głosiłem przed Zesłaniem Ducha Świętego w 2020 r. Stąd, irytujący zapewne niektórych, „mówiony” styl całej publikacji.

Decydując się mimo wszystko na wydanie tych stron, miałem i mam nadzieję, że pobudzą one nas do bardziej świadomej wiary w Ducha Świętego i przyczynią się do większej miłości wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Wszystkich Czytelników ogarniam moją modlitwą i sam o nią proszę / Szymon Hiżycki OSB /

Więcej szczegółów

Przyzywamy Go, wołamy „Przyjdź, Duchu Święty”, „Stworzycielu Duchu, przyjdź”, „Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień”, „Ojcze ubogich”, itd. … Ale gdyby ktoś nas zapytał: „Kim jest Duch Święty?” być może mielibyśmy wątpliwości, w jaki sposób mówić o tej Tajemnicy. Nic dziwnego, ponieważ dokładnie to słowo misterium – tajemnica – pasuje tutaj najlepiej. Tajemnica, kim jest Duch Święty i w jaki sposób działa.

Dysponujemy danymi, które daje nam Objawienie i to sprawia, że możemy jednak cokolwiek o Bogu powiedzieć. Trzeba to mocno podkreślić, że mówiąc o Bogu, a zatem także o Duchu Świętym, wychodzimy od danych Objawienia. To jest ta zasadnicza różnica pomiędzy filozofią a chrześcijaństwem, że ta pierwsza opiera się przede wszystkim na ludzkim wysiłku w dążeniu do prawdy, natomiast chrześcijaństwo jest religią objawioną, czyli zakłada doświadczenie zainicjowane przez samego Pana Boga, który zechciał o sobie opowiedzieć wprost.

Widzimy w Piśmie Świętym, w jaki sposób Bóg objawia się kolejnym pokoleniom zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. W jaki sposób daje się im poznać, w sposób analogiczny, bezpośredni, tak żeby poszczególni ludzie mogli Go zrozumieć. Na podstawie tego mamy dane, które zawiera Objawienie oraz Magisterium Kościoła, czyli tradycję, w jakiej Objawienie było i jest interpretowane. Z tego wszystkiego możemy wysnuć pewne wnioski, jaki Pan Bóg jest, kim On jest. To wszystko, rzecz jasna, pozostanie to ostatecznie nieskończoną Tajemnicą, ponieważ Pan Bóg jest nieskończony, ale możemy coś o Panu Bogu sensownego i prawdziwego powiedzieć.

Podstawowym zdaniem, taką „definicją” Pana Boga, które w Nowym Testamencie spotykamy, jest to słynne określenie z 4. rozdziału 1. Listu św. Jana Apostoła, kiedy umiłowany uczeń Pana stwierdza lapidarnie, że Bóg jest miłością (1 J 4,8.16). Jednocześnie, oprócz tego ważnego stwierdzenia, kolejne dane Objawienia mówią nam, że w Bogu są trzy Osoby; zatem chociaż Bóg jest jeden, to jednak jest w trzech Osobach: mamy Ojca, mamy Syna i mamy Ducha Świętego.

A zatem jest ich Trzech, ale pozostają Jednym Bogiem. To może wydawać nam się zaskakujące, bo w jaki sposób trzech może być kimś jednym, ale tutaj musimy przypomnieć sobie o tej intuicji Janowej, że Bóg jest miłością.

Napisz recenzje

E-book - Tyniecki Wieczernik

E-book - Tyniecki Wieczernik

Niniejsza książeczka powstała na podstawie nagrań konferencji, które głosiłem przed Zesłaniem Ducha Świętego w 2020 r. Stąd, irytujący zapewne niektórych, „mówiony” styl całej publikacji.

Decydując się mimo wszystko na wydanie tych stron, miałem i mam nadzieję, że pobudzą one nas do bardziej świadomej wiary w Ducha Świętego i przyczynią się do większej miłości wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Wszystkich Czytelników ogarniam moją modlitwą i sam o nią proszę / Szymon Hiżycki OSB /