Lectio divina. Boże czytanie Zobacz większe

17,00 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Trzecie, 2013
Seria Z Tradycji Mniszej
ISBN 9788373544529
Oprawa Miękka
Format 100x180
Stron 133
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Lectio divina. Boże czytanie

Lectio divina (Boże czytanie) jest dla chrześcijanina fundamentalnym sposobem szukania i spotykania się z żywym Bogiem. Pismo Święte nie jest tylko zapisem wydarzeń i przekazem ponadczasowych myśli, gdyż Bóg nieustannie przemawia do tych, którzy Go z wiarą słuchają. Spotkanie ze Słowem Bożym staje się wydarzeniem w życiu człowieka.

Dzisiaj ponownie odkrywamy wartość Biblii. Czyta się ją coraz częściej, jednak nie każde czytanie Pisma Świętego stanowi lectio divina. Wraz z odkryciem Biblii trzeba znaleźć klucz do jej skarbca. Tradycja duchowa Kościoła daje nam wiele cennych wskazówek. W niniejszym tomiku chcemy przedstawić świadectwa wyrosłe z praktykowania lectio divina w różnych okresach historii Kościoła. Tomik otwiera artykuł o. Augustyna Jankowskiego OSB pt. Lectio divina – czytanie Pisma Świętego, który w pierwszej części w encyklopedycznym skrócie przedstawia lectio divina w tradycji Kościoła, a w drugiej stara się omówić zasady czytania Słowa Bożego wzięte z niego samego. Dalej prezentujemy fragment Rozmów z Ojcami Jana Kasjana (XIV rozmowa z ojcem Nesterosem), która jest klasycznym starożytnym tekstem na ten temat, a następnie dwunastowieczny tekst List o życiu kontemplacyjnym, czyli „drabina mnichów” kartuza Guigona II. Tomik zamyka artykuł współczesnego trapisty Basila M. Penningtona Chrześcijańska droga do przemiany, będący współczesnym świadectwem odkrycia doniosłości lectio divina dla chrześcijańskiej pobożności oraz współczesnym komentarzem do poprzedniego tekstu Guigona II.

Pierwsze wydanie tej książeczki rozeszło się przed kilku laty, a ponieważ temat jest stale aktualny, postanowiliśmy ponownie wydać książeczkę w takim samym układzie. W obecnym wydaniu rozszerzyliśmy wstępny artykuł o. Augustyna Jankowskiego OSB, zmieniliśmy tłumaczenia zarówno XIV rozmowy Jana Kasjana, jak i Drabiny mnichów Guigona II. Ponadto tekst całości został przejrzany i nieco poprawiony. Na końcu zamieszczamy krótką bibliografię jako wskazówkę dla dalszej lektury Pisma Świętego. Mamy nadzieję, że tak przygotowany tomik lepiej będzie służył Czytelnikowi.

Recenzje

: Jak napisałem w tytule - obowiązkowo każdy, kto chce wejść na czytania Pisma Świętego powinien zapoznać się z tą niewielką, aczkolwiek wartościową książeczką. Dzięki niej dowiedzieć się można jak otworzyć się na Słowo Boże. Drugi aspekt to jak Słowo Boże otwiera serce i umysł na odczytywanie tego co Pan Bóg ma każdemu z nas, indywidualnie do powiedzenia. Oczywiście przeczytanie jednej jednej książeczki nie uczyni nikogo mistrzem Lectio Divina, bo to droga dostępna nielicznym - wybranym. Jednak wszyscy powinniśmy umieć się otworzyć na Słowo Boże czytanie w świetle Tradycji i Magisterium. Bez tego ani rusz.

Dodaj recenzję

Napisz recenzje

Lectio divina. Boże czytanie

Lectio divina. Boże czytanie

Lectio divina (Boże czytanie) jest dla chrześcijanina fundamentalnym sposobem szukania i spotykania się z żywym Bogiem. Pismo Święte nie jest tylko zapisem wydarzeń i przekazem ponadczasowych myśli, gdyż Bóg nieustannie przemawia do tych, którzy Go z wiarą słuchają. Spotkanie ze Słowem Bożym staje się wydarzeniem w życiu człowieka.

Dzisiaj ponownie odkrywamy wartość Biblii. Czyta się ją coraz częściej, jednak nie każde czytanie Pisma Świętego stanowi lectio divina. Wraz z odkryciem Biblii trzeba znaleźć klucz do jej skarbca. Tradycja duchowa Kościoła daje nam wiele cennych wskazówek. W niniejszym tomiku chcemy przedstawić świadectwa wyrosłe z praktykowania lectio divina w różnych okresach historii Kościoła. Tomik otwiera artykuł o. Augustyna Jankowskiego OSB pt. Lectio divina – czytanie Pisma Świętego, który w pierwszej części w encyklopedycznym skrócie przedstawia lectio divina w tradycji Kościoła, a w drugiej stara się omówić zasady czytania Słowa Bożego wzięte z niego samego. Dalej prezentujemy fragment Rozmów z Ojcami Jana Kasjana (XIV rozmowa z ojcem Nesterosem), która jest klasycznym starożytnym tekstem na ten temat, a następnie dwunastowieczny tekst List o życiu kontemplacyjnym, czyli „drabina mnichów” kartuza Guigona II. Tomik zamyka artykuł współczesnego trapisty Basila M. Penningtona Chrześcijańska droga do przemiany, będący współczesnym świadectwem odkrycia doniosłości lectio divina dla chrześcijańskiej pobożności oraz współczesnym komentarzem do poprzedniego tekstu Guigona II.

Pierwsze wydanie tej książeczki rozeszło się przed kilku laty, a ponieważ temat jest stale aktualny, postanowiliśmy ponownie wydać książeczkę w takim samym układzie. W obecnym wydaniu rozszerzyliśmy wstępny artykuł o. Augustyna Jankowskiego OSB, zmieniliśmy tłumaczenia zarówno XIV rozmowy Jana Kasjana, jak i Drabiny mnichów Guigona II. Ponadto tekst całości został przejrzany i nieco poprawiony. Na końcu zamieszczamy krótką bibliografię jako wskazówkę dla dalszej lektury Pisma Świętego. Mamy nadzieję, że tak przygotowany tomik lepiej będzie służył Czytelnikowi.