Słowa o modlitwie Zobacz większe

9,00 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Trzecie, 2014
Seria Z Tradycji Mniszej
ISBN 9788373545175
Oprawa Miękka
Format 100x180
Stron 64
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Św. Teofan Rekluz

Słowa o modlitwie

Święty Teofan Rekluz (1815–1894) był wy­bitnym rosyjskim teologiem i ascetą, któ­ry otarł się niemal o wszystkie kluczowe rzeczywistości Kościoła prawosławnego w swoich czasach. Był kolejno rektorem Kijowskiej Zofijskiej Szkoły Duchownej i Aka­­demii Duchownej w Petersburgu, uczest­nikiem misji rosyjskiej w Jerozolimie i kapelanem ambasady w Konstantynopolu, następnie biskupem szackim, tambowskim i włodzimierskim, a w końcu mnichem łączącym płodną twórczość pisarską z głębokim życiem duchowym. Prawosławie w tym czasie przeżywało z jednej strony dynamiczny rozwój, z drugiej – nie spotykało się ze zrozumieniem wśród rosyjskich elit politycznych, hołdujących modnym „misty­cy­zującym” prądom z Zachodu. Walka o prawdziwą głębię chrześcijańskiego doświadczenia, wrażliwość na rzeczywiste potrzeby duchowe i materialne ludzi prowadziła Teofana wciąż w głąb przez wszyst­kie etapy życia, zjednując mu opinię świętości i wielkie uznanie dla myśli teologicznej, z czasem również i na Zachodzie.

Nasze wydawnictwo opublikowało niedawno jedną z książek św. Teofana, pt. Droga do zbawienia, będącą pierwszym polskim przekładem jego dzieł. Zainteresowanie, jakie wzbudziła ta obszerna pozycja, zachęca nas obecnie do tego, by – w postaci mniejszej książeczki – opublikować jeszcze kilka konferencji Teofana poświęconych modlitwie. Powstały one w 1864 r., gdy autor był biskupem we Włodzimierzu nad Klaźmą. Cechuje je – jak i w przypadku pozostałych jego pism – niezwykła jasność przekazu, piękny i prosty język oraz precyzyjne wprowadzenie do zastosowania w praktyce. Tomik uzupełnia fragment Drogi do zbawienia dotyczący zasad życia modlitwy i ćwiczeń duchowych związanych z dojrzewaniem wiary.

Napisz recenzje

Słowa o modlitwie

Słowa o modlitwie

Święty Teofan Rekluz (1815–1894) był wy­bitnym rosyjskim teologiem i ascetą, któ­ry otarł się niemal o wszystkie kluczowe rzeczywistości Kościoła prawosławnego w swoich czasach. Był kolejno rektorem Kijowskiej Zofijskiej Szkoły Duchownej i Aka­­demii Duchownej w Petersburgu, uczest­nikiem misji rosyjskiej w Jerozolimie i kapelanem ambasady w Konstantynopolu, następnie biskupem szackim, tambowskim i włodzimierskim, a w końcu mnichem łączącym płodną twórczość pisarską z głębokim życiem duchowym. Prawosławie w tym czasie przeżywało z jednej strony dynamiczny rozwój, z drugiej – nie spotykało się ze zrozumieniem wśród rosyjskich elit politycznych, hołdujących modnym „misty­cy­zującym” prądom z Zachodu. Walka o prawdziwą głębię chrześcijańskiego doświadczenia, wrażliwość na rzeczywiste potrzeby duchowe i materialne ludzi prowadziła Teofana wciąż w głąb przez wszyst­kie etapy życia, zjednując mu opinię świętości i wielkie uznanie dla myśli teologicznej, z czasem również i na Zachodzie.

Nasze wydawnictwo opublikowało niedawno jedną z książek św. Teofana, pt. Droga do zbawienia, będącą pierwszym polskim przekładem jego dzieł. Zainteresowanie, jakie wzbudziła ta obszerna pozycja, zachęca nas obecnie do tego, by – w postaci mniejszej książeczki – opublikować jeszcze kilka konferencji Teofana poświęconych modlitwie. Powstały one w 1864 r., gdy autor był biskupem we Włodzimierzu nad Klaźmą. Cechuje je – jak i w przypadku pozostałych jego pism – niezwykła jasność przekazu, piękny i prosty język oraz precyzyjne wprowadzenie do zastosowania w praktyce. Tomik uzupełnia fragment Drogi do zbawienia dotyczący zasad życia modlitwy i ćwiczeń duchowych związanych z dojrzewaniem wiary.