E-book - Wiara, nadzieja i miłość Zobacz większe

11,00 zł

Informacje dodatkowe

ISBN 9788382052053
Format PDF, MOBI, EPUB
Ebook https://tyniec.com.pl/duchowosc/464-wiara-nadzieja-milosc-9788373544376.html

Podziel się

Piotr Rostworowski OSB / EC

E-book - Wiara, nadzieja i miłość

Wiara, nadzieja i miłość stanowią rdzeń chrześcijańskiego życia. Bez nich chrześcijaństwo jest martwe. Dlatego też sprawą zupełnie podstawową dla chrześcijanina jest autentyczne ich odkrycie. Nie wystarczy, że posiadamy te cnoty jako dane nam w sakramencie chrztu, ale trzeba, by były w nas żywe na co dzień, by nas kształtowały i wprowadzały w coraz większą zaży­łość z Tym Który Jest.

W niniejszym tomiku prezentujemy wybrane teksty Ojca Piotra Rostworowskiego, benedyktyna, a później kameduły, który nie­jednokrotnie poruszał te tematy w konferencjach duchowych dla różnych ludzi, na różnych etapach życia. Ułożyliśmy je zgodnie z porządkiem rozwijającej się refleksji. Całość rozpoczyna fragment rekolekcji podejmujący podstawowe praw­dy wiary widzia­ne przez człowieka, który stara się w za­sadniczy sposób odnaleźć w rzeczywistości.

Dalej następuje artykuł pt. „Dlaczego wie­rzę?”, który uświa­da­mia nam, że wiara chrześcijańska nie jest jedynie subiektywnym przeżyciem, nie jest jedynie pobożną tra­dycją, ale jest rozumna i – co bardzo wa­żne – jest radością życia.

Wzrastamy w wierze konkretnie tylko wó­wczas, gdy wchodzimy w żywą więź z Bo­giem. Tą więzią jest modlitwa. O tym mówi następny rozdział: „Módlmy się z wiarą”. W modlitwie nie da się niczego „osiągnąć”. Ona jest wejściem w misterium, by w nim się odnaleźć w wolności. Taka modlitwa pro­wadzi do kontemplacji, co o. Piotr podejmuje w następnym tekście za­ty­tu­ło­wa­nym przez nas: „Wiara fundamentem modli­twy”. Wiara pozostaje niewzruszonym fun­damentem naszej relacji do Boga tu na zie­mi, nawet w najwyższych rejestrach naszej egzystencji.

Napisz recenzje

E-book - Wiara, nadzieja i miłość

E-book - Wiara, nadzieja i miłość

Wiara, nadzieja i miłość stanowią rdzeń chrześcijańskiego życia. Bez nich chrześcijaństwo jest martwe. Dlatego też sprawą zupełnie podstawową dla chrześcijanina jest autentyczne ich odkrycie. Nie wystarczy, że posiadamy te cnoty jako dane nam w sakramencie chrztu, ale trzeba, by były w nas żywe na co dzień, by nas kształtowały i wprowadzały w coraz większą zaży­łość z Tym Który Jest.

W niniejszym tomiku prezentujemy wybrane teksty Ojca Piotra Rostworowskiego, benedyktyna, a później kameduły, który nie­jednokrotnie poruszał te tematy w konferencjach duchowych dla różnych ludzi, na różnych etapach życia. Ułożyliśmy je zgodnie z porządkiem rozwijającej się refleksji. Całość rozpoczyna fragment rekolekcji podejmujący podstawowe praw­dy wiary widzia­ne przez człowieka, który stara się w za­sadniczy sposób odnaleźć w rzeczywistości.

Dalej następuje artykuł pt. „Dlaczego wie­rzę?”, który uświa­da­mia nam, że wiara chrześcijańska nie jest jedynie subiektywnym przeżyciem, nie jest jedynie pobożną tra­dycją, ale jest rozumna i – co bardzo wa­żne – jest radością życia.

Wzrastamy w wierze konkretnie tylko wó­wczas, gdy wchodzimy w żywą więź z Bo­giem. Tą więzią jest modlitwa. O tym mówi następny rozdział: „Módlmy się z wiarą”. W modlitwie nie da się niczego „osiągnąć”. Ona jest wejściem w misterium, by w nim się odnaleźć w wolności. Taka modlitwa pro­wadzi do kontemplacji, co o. Piotr podejmuje w następnym tekście za­ty­tu­ło­wa­nym przez nas: „Wiara fundamentem modli­twy”. Wiara pozostaje niewzruszonym fun­damentem naszej relacji do Boga tu na zie­mi, nawet w najwyższych rejestrach naszej egzystencji.