E-book - Prawda w życiu człowieka Zobacz większe

19,50 zł

Informacje dodatkowe

ISBN 9788382050868
Format PDF, MOBI, EPUB
Ebook https://tyniec.com.pl/duchowosc/354-prawda-w-zyciu-czlowieka-9788373544871.html

Podziel się

Włodzimierz Zatorski OSB

E-book - Prawda w życiu człowieka

Prawda ma zasadnicze znaczenie w życiu chrześcijanina. To właśnie ze względu na nią chrześcijanie pierwszych wieków oddawali życie. Pogańska religia Greków i Rzymian była oparta o mity i właściwie nikt nie wymagał wiary w prawdziwość czczonych bóstw. Religia była rytuałem obecnym w całym życiu społecznym. Jeżeli ktoś się wyłamywał z tego rytuału, był uważany za buntownika, czy wręcz za wywrotowca. Udział w rytuale religijnym był uważany za wyraz lojalności wobec władzy i porządku społecznego. Chrześcijanie jednak nie godzili się na pozór: oddawanie czci nieprawdziwym bogom, po to tylko, by uzyskać poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też nazywano ich w tym czasie ateistami.

Chrześcijaństwo wprowadziło do religijności kategorię prawdy i dlatego mówili jednoznacznie: „Nie ma takich bogów, jakich oficjalnie się czci”. Można czcić jedynie Boga prawdziwego, a nie martwe bóstwa. Bałwochwalstwo było największym grzechem w Starym Testamencie. Dlatego nie można było się godzić nawet na pozór fałszywego kultu. Tego nie rozumieli poganie, którzy byli bardzo „tolerancyjni” dla różnych bogów i kultów, poza tolerancją dla Boga jedynego, który nie toleruje innych bogów. Wymownym symbolem był los Panteonu, czyli świątyni wszystkich bogów. Kiedy jednak na nim postawiono krzyż, wszystkich bogów z niego wyrzucono. W chrześcijaństwie nie ma tolerancji dla pozoru. To samo odnosi się i do naszego życia: albo tolerancja dla wszystkiego, czyli w istocie brak autentycznych wartości w życiu, albo życie w prawdzie i brak tolerancji dla zła w sobie i w świecie. Jeżeli autentycznie szukamy prawdy, nie możemy się godzić na bylejakość w życiu.

Zanim jednak rozpoczniemy mówić o prawdzie w życiu, najpierw trzeba powiedzieć coś niecoś o prawdzie, gdyż jej określenia bywają źródłem nieporozumień. Zasadniczo istnieją dwa wymiary prawdy, które się nie dają sprowadzić jedno do drugiego. Kiedy nie rozróżniamy tych dwóch wymiarów prawdy, to powstaje zamieszanie. Stąd trzeba najpierw coś o nich powiedzieć. Musimy zatem ustalić znaczenie podstawowego słowa: prawda.

Napisz recenzje

E-book - Prawda w życiu człowieka

E-book - Prawda w życiu człowieka

Prawda ma zasadnicze znaczenie w życiu chrześcijanina. To właśnie ze względu na nią chrześcijanie pierwszych wieków oddawali życie. Pogańska religia Greków i Rzymian była oparta o mity i właściwie nikt nie wymagał wiary w prawdziwość czczonych bóstw. Religia była rytuałem obecnym w całym życiu społecznym. Jeżeli ktoś się wyłamywał z tego rytuału, był uważany za buntownika, czy wręcz za wywrotowca. Udział w rytuale religijnym był uważany za wyraz lojalności wobec władzy i porządku społecznego. Chrześcijanie jednak nie godzili się na pozór: oddawanie czci nieprawdziwym bogom, po to tylko, by uzyskać poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też nazywano ich w tym czasie ateistami.

Chrześcijaństwo wprowadziło do religijności kategorię prawdy i dlatego mówili jednoznacznie: „Nie ma takich bogów, jakich oficjalnie się czci”. Można czcić jedynie Boga prawdziwego, a nie martwe bóstwa. Bałwochwalstwo było największym grzechem w Starym Testamencie. Dlatego nie można było się godzić nawet na pozór fałszywego kultu. Tego nie rozumieli poganie, którzy byli bardzo „tolerancyjni” dla różnych bogów i kultów, poza tolerancją dla Boga jedynego, który nie toleruje innych bogów. Wymownym symbolem był los Panteonu, czyli świątyni wszystkich bogów. Kiedy jednak na nim postawiono krzyż, wszystkich bogów z niego wyrzucono. W chrześcijaństwie nie ma tolerancji dla pozoru. To samo odnosi się i do naszego życia: albo tolerancja dla wszystkiego, czyli w istocie brak autentycznych wartości w życiu, albo życie w prawdzie i brak tolerancji dla zła w sobie i w świecie. Jeżeli autentycznie szukamy prawdy, nie możemy się godzić na bylejakość w życiu.

Zanim jednak rozpoczniemy mówić o prawdzie w życiu, najpierw trzeba powiedzieć coś niecoś o prawdzie, gdyż jej określenia bywają źródłem nieporozumień. Zasadniczo istnieją dwa wymiary prawdy, które się nie dają sprowadzić jedno do drugiego. Kiedy nie rozróżniamy tych dwóch wymiarów prawdy, to powstaje zamieszanie. Stąd trzeba najpierw coś o nich powiedzieć. Musimy zatem ustalić znaczenie podstawowego słowa: prawda.