E-book - Słowo wcielone Zobacz większe

18,20 zł

Informacje dodatkowe

ISBN 9788382050844
Format PDF, MOBI, EPUB
Ebook https://tyniec.com.pl/duchowosc/411-slowo-wcielone-9788373545243.html

Podziel się

Włodzimierz Zatorski OSB

E-book - Słowo Wcielone

Chrześcijaństwo jest religią Słowa. Bez właściwej relacji do Słowa i ze Słowem nie da się rozwijać duchowo, przeżywać sakramentów, owocnie odczytywać Pisma Świętego. Autor prowadzi nas przez kluczowe fragmenty Biblii. Tłumaczy również podstawy teorii komunikacji, aby ukazać jak ludzie odbierają słowa i Słowo. Wszystko to po to aby przyjąć Boga w sposób zgodny z Jego wolą i zrozumieć, że Bóg nie chce dawać nam czegoś, tylko samego Siebie.

Bóg stwarza świat przez słowo, dokładniej mówiąc – wypowiadając się: „Bóg rzekł” i staje się tak, jak On powiedział. Jest to zupełnie inaczej niż w mitologiach, gdzie świat powstaje w jakimś procesie, często z  jakiejś wcześniej istniejącej materii czy ciała zabitego boga. A ten proces z kolei poprzedza teogonia, czyli rodzenie się bogów, którzy także rodzą się poprzez jakiś proces. Natomiast w Biblii nie ma żadnej teogonii, ale jedynie stworzenie świata i ludzi na nim. Początkiem tego wszystkiego jest Boże słowo. Świat i wszystko na nim jest w ten sposób Bożą wypowiedzią. Ma to bardzo daleko idące konsekwencje, gdyż jak każda wypowiedź posiada swój sens i odniesienie do prawdy. A przede wszystkim jest czymś, co jest skierowane do kogoś drugiego. Zanim powstał świat w materialnej postaci, istnieje wpierw relacja osobowa.

Napisz recenzje

E-book - Słowo Wcielone

E-book - Słowo Wcielone

Chrześcijaństwo jest religią Słowa. Bez właściwej relacji do Słowa i ze Słowem nie da się rozwijać duchowo, przeżywać sakramentów, owocnie odczytywać Pisma Świętego. Autor prowadzi nas przez kluczowe fragmenty Biblii. Tłumaczy również podstawy teorii komunikacji, aby ukazać jak ludzie odbierają słowa i Słowo. Wszystko to po to aby przyjąć Boga w sposób zgodny z Jego wolą i zrozumieć, że Bóg nie chce dawać nam czegoś, tylko samego Siebie.

Bóg stwarza świat przez słowo, dokładniej mówiąc – wypowiadając się: „Bóg rzekł” i staje się tak, jak On powiedział. Jest to zupełnie inaczej niż w mitologiach, gdzie świat powstaje w jakimś procesie, często z  jakiejś wcześniej istniejącej materii czy ciała zabitego boga. A ten proces z kolei poprzedza teogonia, czyli rodzenie się bogów, którzy także rodzą się poprzez jakiś proces. Natomiast w Biblii nie ma żadnej teogonii, ale jedynie stworzenie świata i ludzi na nim. Początkiem tego wszystkiego jest Boże słowo. Świat i wszystko na nim jest w ten sposób Bożą wypowiedzią. Ma to bardzo daleko idące konsekwencje, gdyż jak każda wypowiedź posiada swój sens i odniesienie do prawdy. A przede wszystkim jest czymś, co jest skierowane do kogoś drugiego. Zanim powstał świat w materialnej postaci, istnieje wpierw relacja osobowa.