Cenobium - Nr 25 Zobacz większe

19,40 zł

Informacje dodatkowe

Oprawa Miękka
Format 145x205
Stron 146
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Cenobium – nr 25

Kolejny numer „Cenobium” podejmuje temat ostatniego ślubu monastycznego – przemiany obyczajów. To szczególny rodzaj ślubu, który jest składany tylko przez mnichów Reguły św. Benedykta. W niniejszym numerze chcemy tym razem ukazać nauczanie mnichów tynieckich, zarówno żyjących, jak i tych, co odeszli już do Pana. Jest to wyraz spojrzenia na rozumienie tego szczególnego dla mnichów ślubu z perspektywy wiedzy i życia benedyktynów tynieckich. Dlatego mamy teksty byłego opata, o. Augustyna Jankowskiego oraz o. Bernarda Turowicza, którzy skupiają się głównie na zagadnieniu czystości i ubóstwa. Z pośród żyjących mnichów tynieckich przedstawiamy ciekawe spojrzenie o. Bernarda Sawickiego (byłego opata), na zwyczaje klasztorne. Tekst o. Brunona Koniecko ukazuje związek ślubu nawrócenia obyczajów z formacją w życiu monastycznym. Obecny opat tyniecki, o. Szymon Hiżycki analizuje znaczenie słów conversio i conversatio. Artykuł o. Tomasza Dąbka skupia się na biblijnym uzasadnieniu znaczenia monastycznego ślubu przemiany obyczajów. Tekst o. Włodzimierza Zatorskiego ukazuje związek ślubu nawrócenia obyczajów z życiem wspólnotowym oraz z sakramentem małżeństwa. Do tego dochodzi interesujące i wnikliwe opracowanie przez dr Leszka Wianowskiego tematu samego nawrócenia jako aktu na podstawie Apoftagmatów Ojców Pustyni. Wszystkie wspomniane wyżej teksty ukazują różne aspekty mniszego ślubu nawrócenia obyczajów. Dzięki temu będzie można spojrzeć szerzej na jego znaczeniu w życiu monastycznym.

Na tym numerze „Cenobium” kończy się przedstawianie rozumienia ślubów monastycznych. Nowe publikacje tego czasopisma będą wydawane w zmienionej formule.

Więcej szczegółów

Mnisi Reguły św. Benedykta składają ślub zachowania obyczajów monastycznych. Po łacinie określany jest conversatio morum. Dawniej przyjmowano również inną lekcję – conversio. Pierwszą można tłumaczyć jako obyczaje monastyczne, druga wskazuje na nawrócenie. Oba zwroty sprawiały i nadal sprawiają wiele trudności badaczom tekstu Reguły św. Benedykta. Nie będziemy tutaj rozstrzygać tego sporu. Współcześnie przeważa pogląd, że w tekście Reguły chodziło św. Benedyktowi o conversatio, czyli mówiąc ogólnie, chodzi o sposób życia monastycznego.

Aby podjąć nowy określony sposób życia, trzeba porzucić stary styl życia. Jest to warunek. Bez tego trudno o przyjęcie nowego sposobu funkcjonowania, zachowania, a zwłaszcza myślenia. Dlatego ślub conversatio morum jest ściśle związany z nawróceniem. Wymaga to zmiany swojego starego sposobu życia na nowy, monastyczny. Coś takiego stało się w życiu św. Benedykta. On porzucił studia, dotychczasowe przyzwyczajenia, aby odtąd żyć inaczej / Brunon Koniecko OSB /

Napisz recenzje

Cenobium – nr 25

Cenobium – nr 25

Kolejny numer „Cenobium” podejmuje temat ostatniego ślubu monastycznego – przemiany obyczajów. To szczególny rodzaj ślubu, który jest składany tylko przez mnichów Reguły św. Benedykta. W niniejszym numerze chcemy tym razem ukazać nauczanie mnichów tynieckich, zarówno żyjących, jak i tych, co odeszli już do Pana. Jest to wyraz spojrzenia na rozumienie tego szczególnego dla mnichów ślubu z perspektywy wiedzy i życia benedyktynów tynieckich. Dlatego mamy teksty byłego opata, o. Augustyna Jankowskiego oraz o. Bernarda Turowicza, którzy skupiają się głównie na zagadnieniu czystości i ubóstwa. Z pośród żyjących mnichów tynieckich przedstawiamy ciekawe spojrzenie o. Bernarda Sawickiego (byłego opata), na zwyczaje klasztorne. Tekst o. Brunona Koniecko ukazuje związek ślubu nawrócenia obyczajów z formacją w życiu monastycznym. Obecny opat tyniecki, o. Szymon Hiżycki analizuje znaczenie słów conversio i conversatio. Artykuł o. Tomasza Dąbka skupia się na biblijnym uzasadnieniu znaczenia monastycznego ślubu przemiany obyczajów. Tekst o. Włodzimierza Zatorskiego ukazuje związek ślubu nawrócenia obyczajów z życiem wspólnotowym oraz z sakramentem małżeństwa. Do tego dochodzi interesujące i wnikliwe opracowanie przez dr Leszka Wianowskiego tematu samego nawrócenia jako aktu na podstawie Apoftagmatów Ojców Pustyni. Wszystkie wspomniane wyżej teksty ukazują różne aspekty mniszego ślubu nawrócenia obyczajów. Dzięki temu będzie można spojrzeć szerzej na jego znaczeniu w życiu monastycznym.

Na tym numerze „Cenobium” kończy się przedstawianie rozumienia ślubów monastycznych. Nowe publikacje tego czasopisma będą wydawane w zmienionej formule.