Przy stole Słowa 4 Zobacz większe

46,00 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Drugie, 2018
ISBN 9788373548183
Oprawa Miękka
Format 125x195
Stron 395
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Augustyn Jankowski OSB

Przy stole Słowa, tom 4 (Okres zwykły: od 18 do 34 niedzieli)

Ostatni tom Przy stole słowa obejmuje niedziele okresu zwykłego od 18 do 34, czyli ostatniej niedzieli roku liturgicznego przeżywanej jako Uroczystość Chrystusa Króla.

W tym tomie podajemy jednocześnie omówienia tekstów czytań uroczystości obowiązujących. Przeważnie głoszone słowo ma wówczas formę kazania o treści obchodzonej tajemnicy lub o życiu Świętych. Podane omówienia czytań mszalnych pomagają przygotować homilię. Można w niej ukazać, jak w Świętych realizuje się słowo Boże, jak jest ono żywe. Czytania biblijne przeważnie uwydatniają to, co da się wziąć od każdego ze Świętych i zastosować w naszym życiu.

Układ objaśnień do każdego zestawu czytań mszalnych jest następujący:

1. Krótki wstęp wprowadza w główną treść danego obchodu.

2. Trzy kolejne czytania niedzielne i świąteczne otrzymują zwięzłe fachowe objaśnienia biblisty, wskazujące na objawione w pe­rykopach treści autentyczne.

3. Następuje próba podsumowania – drogą pewnej syntezy – doniosłości teologicznej wszystkich trzech czytań.

4. Kończy to wszystko bądź proponowana próba zastosowania praktycznego, bądź zestawienie przydatnego materiału poglądowego z różnych zakresów.

Więcej szczegółów

Mniej więcej w połowie okresu zwykłego, we wszystkich trzech latach, pojawiają się w niedziele tematy o Eucharystii, choć sa­mo słowo nie występuje w tekstach czytań. Tak jest i dzi­siaj: ma­my coś jakby powtórzenie Wielkiego Czwartku czy też uroczysto­ści Bożego Ciała. Kościół bowiem liczy się z tym, że łatwo zapo­minamy o tym, co powszednie, a co wcale nie przestaje być podsta­wowe. Tak jest z Eucharystią jako naszym chlebem, który wciąż się mnoży w Kościele (Ewangelia) jako dar tej miłości Chrystu­sowej, od której nikt i nic nas – poza naszą wolą – nie zdoła odłą­czyć (2 czytanie). Podczas gdy o pokarmie fizycznym, chlebie na­szym powszednim, łatwo przypominają nam głód czy przynaj­mniej apetyt, nie jest tak po prostu u nas z głodem duchowym jako zdrowym objawem życia. W człowieku tego rodzaju głód musi wpierw obudzić mądrość Boża, i to objawiona (1 czytanie), wynosząc jego myślenie, świadome celu nadprzyrodzonego, ponad życie instynktów tylko doczesnych, wspólnych ze zwierzętami (fragment z komentarza do 18. Niedzieli Zwykłej)

Napisz recenzje

Przy stole Słowa, tom 4 (Okres zwykły: od 18 do 34 niedzieli)

Przy stole Słowa, tom 4 (Okres zwykły: od 18 do 34 niedzieli)

Ostatni tom Przy stole słowa obejmuje niedziele okresu zwykłego od 18 do 34, czyli ostatniej niedzieli roku liturgicznego przeżywanej jako Uroczystość Chrystusa Króla.

W tym tomie podajemy jednocześnie omówienia tekstów czytań uroczystości obowiązujących. Przeważnie głoszone słowo ma wówczas formę kazania o treści obchodzonej tajemnicy lub o życiu Świętych. Podane omówienia czytań mszalnych pomagają przygotować homilię. Można w niej ukazać, jak w Świętych realizuje się słowo Boże, jak jest ono żywe. Czytania biblijne przeważnie uwydatniają to, co da się wziąć od każdego ze Świętych i zastosować w naszym życiu.

Układ objaśnień do każdego zestawu czytań mszalnych jest następujący:

1. Krótki wstęp wprowadza w główną treść danego obchodu.

2. Trzy kolejne czytania niedzielne i świąteczne otrzymują zwięzłe fachowe objaśnienia biblisty, wskazujące na objawione w pe­rykopach treści autentyczne.

3. Następuje próba podsumowania – drogą pewnej syntezy – doniosłości teologicznej wszystkich trzech czytań.

4. Kończy to wszystko bądź proponowana próba zastosowania praktycznego, bądź zestawienie przydatnego materiału poglądowego z różnych zakresów.