U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego. T. 2 Zobacz większe

41,80 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Drugie, 2020
Seria Źródła monastyczne
Oprawa Miękka
Format 125x195
Stron 397
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Antoine Guillaumont

U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego. T. 2

Niniejszy tom jest kontynuacją dzieła U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, poświęconego przede wszystkim źródłom monastycyzmu. Zbiór ten również zawiera artykuły dotyczące monastycyzmu, jednak teksty wchodzące w jego skład poświęcone są – ogólnie rzecz biorąc – duchowości chrześcijańskiego Wschodu w starożytności, a więc światu posługującemu się językiem greckim i syryjskim. Artykuły te dotyczą zatem duchowości, dla której monastycyzm był zjawiskiem bardzo istotnym i trwałym. Głównym tematem zbioru jest modlitwa. Stąd ważne miejsce zajmuje tu z jednej strony studium nad pojęciem „serca”, w duchowości wschodniej uważanego za ośrodek modlitwy par excellence,oraz nad jego koncepcjami w świecie starożytnym, z drugiej zaś strony wiele zamieszczonych tutaj tekstów nawiązuje do tzw. ruchu mesaliańskiego. Nazwa „mesalianie” pochodzi od syryjskiego słowa oznaczającego „modlących się”, czyli tych, którzy zajmowali się wyłącznie modlitwą. Rozprzestrzenienie się tego ruchu w Kościele greckim i syryjskim, wpływ, jaki nań wywarł, reakcje, jakie w tych Kościołach wywoływał, czy też potępienie, z jakim się spotkał, zasługują na analizę.

Artykuły zamieszczone w tym zbiorze cechuje duża różnorodność. Powstawały one w dość szczególnych okolicznościach, zwykle jako odpowiedź na pewne sugestie i na konkretne zapotrzebowanie. Znalazły się tutaj artykuły napisane do Dictionnaire de Spititualité, artykuły przekazane do dzieł zbiorowych dedykowanych różnym osobistościom świata nauki, teksty wystąpień prezentowanych z okazji kolokwiów lub posiedzeń towarzystw naukowych, sprawozdania z wykładów wygłaszanych bądź w Collége de France, bądź w sekcji religioznawczej École Pratique des Hautes Études.

Niech czytelnik wybaczy mi brak formalnej spoistości tej książki, a co za tym idzie, również liczne powtórzenia. Specjalne słowa przeprosin należą się czytelnikom także z innej przyczyny – z powodu transkrypcji słów z języków, które nie stosują alfabetu łacińskiego, przede wszystkim słów greckich i syryjskich, a także egipskich czy koptyjskich. Ze względów technicznych nie udało się ich zapisać w pełnym, oryginalnym brzmieniu. Posłużyliśmy się więc metodą transkrypcji, która, jak sądzimy, umożliwi odczytanie tych słów niespecjalistom, zaś specjalistom pozwoli na ich łatwe rozpoznanie (od Autora)

Napisz recenzje

U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego. T. 2

U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego. T. 2

Niniejszy tom jest kontynuacją dzieła U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, poświęconego przede wszystkim źródłom monastycyzmu. Zbiór ten również zawiera artykuły dotyczące monastycyzmu, jednak teksty wchodzące w jego skład poświęcone są – ogólnie rzecz biorąc – duchowości chrześcijańskiego Wschodu w starożytności, a więc światu posługującemu się językiem greckim i syryjskim. Artykuły te dotyczą zatem duchowości, dla której monastycyzm był zjawiskiem bardzo istotnym i trwałym. Głównym tematem zbioru jest modlitwa. Stąd ważne miejsce zajmuje tu z jednej strony studium nad pojęciem „serca”, w duchowości wschodniej uważanego za ośrodek modlitwy par excellence,oraz nad jego koncepcjami w świecie starożytnym, z drugiej zaś strony wiele zamieszczonych tutaj tekstów nawiązuje do tzw. ruchu mesaliańskiego. Nazwa „mesalianie” pochodzi od syryjskiego słowa oznaczającego „modlących się”, czyli tych, którzy zajmowali się wyłącznie modlitwą. Rozprzestrzenienie się tego ruchu w Kościele greckim i syryjskim, wpływ, jaki nań wywarł, reakcje, jakie w tych Kościołach wywoływał, czy też potępienie, z jakim się spotkał, zasługują na analizę.

Artykuły zamieszczone w tym zbiorze cechuje duża różnorodność. Powstawały one w dość szczególnych okolicznościach, zwykle jako odpowiedź na pewne sugestie i na konkretne zapotrzebowanie. Znalazły się tutaj artykuły napisane do Dictionnaire de Spititualité, artykuły przekazane do dzieł zbiorowych dedykowanych różnym osobistościom świata nauki, teksty wystąpień prezentowanych z okazji kolokwiów lub posiedzeń towarzystw naukowych, sprawozdania z wykładów wygłaszanych bądź w Collége de France, bądź w sekcji religioznawczej École Pratique des Hautes Études.

Niech czytelnik wybaczy mi brak formalnej spoistości tej książki, a co za tym idzie, również liczne powtórzenia. Specjalne słowa przeprosin należą się czytelnikom także z innej przyczyny – z powodu transkrypcji słów z języków, które nie stosują alfabetu łacińskiego, przede wszystkim słów greckich i syryjskich, a także egipskich czy koptyjskich. Ze względów technicznych nie udało się ich zapisać w pełnym, oryginalnym brzmieniu. Posłużyliśmy się więc metodą transkrypcji, która, jak sądzimy, umożliwi odczytanie tych słów niespecjalistom, zaś specjalistom pozwoli na ich łatwe rozpoznanie (od Autora)