Nowość Krzyż NIKA Zobacz większe

65,04 zł

Informacje dodatkowe

Materiał Estrominerał
Średnica 13,5 cm
Grubość 1 cm
Tytul Średnica: 13,5 cm, grubość: 1 cm

Podziel się

Krzyż NIKA

Średnica: 13,5 cm, grubość: 1 cm

W chrześcijaństwie wschodnim najczęściej stosowanym chrystogramem jest czteroliterowy skrót ΙϹ ΧϹ - skrót greckich słów „Jezus Chrystus” (pierwsza i ostatnia litera każdego słowa „ΙΗϹΟΥϹ ΧΡΙϹΤΟϹ” , w języku greckim).

Chrystogram może być podzielony: „ΙϹ” po lewej stronie krzyża i „ΧϹ” po prawej stronie. Czasami jest tłumaczony jako „ΙϹ ΧϹ ΝΙΚΑ” (Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾷ), co oznacza „Jezus Chrystus zwycięża”.

Wykonanie: Borys Kotowski OSB

Więcej szczegółów

Na ogół przyjmuje się, że krzyż Chrystusa zapowiadały w Starym Testamencie figury. Jako typ lub figurę w egzegezie biblijnej określa się osobę, rzecz lub wydarzenie, które poza sensem wyrazowym w Piśmie Świętym może mieć jeszcze inne znaczenie i wyrażać jakąś wyższą prawdę. Krzyż należy do figur rzeczowych. W poszukiwaniu typologicznych zapowiedzi krzyża należy ex post wziąć pod uwagę anagogiczne, tropologiczne i alegoryczne znaczenie Pisma Świętego, jakie znajdujemy u Ojców Kościoła. Prawdziwa bowiem typologia jest rzeczywistością w obrazie, przypowieści i w znaku, łączy transcendentne z immanentnym, wskazuje na granice bytu, jest tajemnicą i kerygmą. Typologia ukazuje wieczne w czasie. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że cały Stary Testament był typem dla Nowego Testamentu i w nim się stopniowo spełniał. Tak rozumiał i interpretował na wielu miejscach tę zależność św. Paweł. Na przykład w Liście do Hebrajczyków 10,1 znajdujemy stwierdzenie, że Stare Przymierze jest tylko cieniem rzeczy przyszłych, a nie ich rzeczywistym obrazem.

Większość autorów średniowiecznych odwoływała się w sprawach krzyża do nauki Ojców Kościoła. Średniowiecze, głównie monastyczne, z niej przeważnie czerpało terminologię oraz tematykę. Dziedzictwo to kształtowało nie tylko postawy teoretyczne, lecz także praktyczne, a więc związane z formami życia klasztornego, przede wszystkim z kontemplacją i liturgią. Czerpanie z tradycji patrystycznej było całkowicie zgodne z tym, co już pisał św. Atanazy Aleksandryjski w Liście 1 do Serapiona: „Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali”. We wczesnym średniowieczu w służbę typologii została wprzęgnięta filologia. Najwyraźniej można to dostrzec w pismach św. Izydora z Sewilli. Jednak śledząc historię plastycznych przedstawień krzyża oraz scen Ukrzyżowania, można stwierdzić, że nauka Ojców Kościoła, a w niej egzegeza dotycząca typologii krzyża, miała duży wpływ nie tylko na doktrynę Kościoła, lecz także na wczesnochrześcijańską i średniowieczną ikonografię. We wszystkich okresach dało się poznać ścisłą zależność sztuki od poprzedzającej ją czy towarzyszącej literatury – tak działo się nie tylko w obszarze kultury religijnej na przykład Kościoła wschodniego, koptyjskiego i Zachodniego, lecz także w odłamach nieortodoksyjnych herezji i sekt... / Stanisław Kobielus SAC, fragment wprowadzenia do publikacji Krzyż Chrystusa /

Napisz recenzje

Krzyż NIKA

Krzyż NIKA

W chrześcijaństwie wschodnim najczęściej stosowanym chrystogramem jest czteroliterowy skrót ΙϹ ΧϹ - skrót greckich słów „Jezus Chrystus” (pierwsza i ostatnia litera każdego słowa „ΙΗϹΟΥϹ ΧΡΙϹΤΟϹ” , w języku greckim).

Chrystogram może być podzielony: „ΙϹ” po lewej stronie krzyża i „ΧϹ” po prawej stronie. Czasami jest tłumaczony jako „ΙϹ ΧϹ ΝΙΚΑ” (Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾷ), co oznacza „Jezus Chrystus zwycięża”.

Wykonanie: Borys Kotowski OSB