Światło wewnętrzne Zobacz większe

24,90 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Drugie, 2013
ISBN 9788373544789
Oprawa Miękka
Format 125x195
Stron 198
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Laurence Freeman OSB

Światło wewnętrzne

Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej jest najobszerniejszą wydaną dotąd w Polsce książką O. Laurence’a Freemana poświęconą modlitwie medytacyjnej. O. Freeman, wychodząc od praktycznych wskazówek dotyczących praktyki medytacji, ukazuje tę modlitwę jako punkt, w którym skupia się przemieniająca i paradoksalna moc chrześcijaństwa. Choć jest to modlitwa najuboższa – opierająca się zwykle tylko o jedno słowo – ofiaruje jednocześnie największe bogactwo.

Głęboko wrośnięta w tradycję chrześcijaństwa, posiada wielką siłę duchowej przemiany. Światło wewnętrzne to lektura zarówno dla tych, którzy medytację już praktykują, jak i dla wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś o tej drodze duchowej.

Mocna i wypróbowana w czasie wiara polskiego Kościoła jest ciągle bardzo żywa. Lecz tak jak wszędzie na świecie w coraz większym stopniu podlega ona nowym wpływom i zmianom domagającym się od niej dalszej ewolucji. Polski Papież naszych czasów miał głęboką świadomość tego, że ta ewolucja musi być zakorzeniona w kontemplacji, a ta z kolei zakotwiczona we wspólnocie i tradycji. Można dostrzec, tak jak wszędzie indziej, wśród niektórych pasterzy polskiego Kościoła troskę wobec rosnącego zainteresowania, szczególnie młodych osób, kontemplacyjnymi praktykami Wschodu. Naturalna też wydaje się reakcja pasterzy w obliczu takiej obawy: „powróćmy lepiej do sprawdzonych zasad przeszłości”. Zgadzam się z tym podejściem pod warunkiem, że pójdziemy wystarczająco daleko – nie jedną czy dwie generacje wstecz, ale aż do zasadniczych korzeni naszej wiary. Tam w nauczaniu Jezusa i św. Pawła o modlitwie, u Ojców Pustyni i wczesnochrześcijańskich mnichów odnajdziemy nasiona chrześcijańskiej tradycji mistycznej.

Duchowy głód naszych czasów domaga się powrotu do korzeni. W szczególny sposób chrześcijańska mądrość pustyni dostarcza takich podstaw, dzięki czemu współczesny człowiek może się na nowo odnaleźć we własnej tradycji. One też mają swój oddźwięk w doświadczeniu i osobistej przemianie – tych zasadniczych aspektach życia chrześcijanina.

Kiedy 30 lat temu mój nauczyciel John Main na nowo rozpoznał mądrość wczesnych chrześcijańskich nauczycieli, zobaczył wówczas jej bezpośredni związek z duchowymi potrzebami dnia dzisiejszego. Od tego rozpoczęła się działalność Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijanskiej (World Community for Christian Meditation) i nauczanie medytacji z tego zawsze świeżo bijącego źródła. Dzięki współpracy między grupami laikatu i pasterzy Kościoła, działalność „klasztoru bez ścian” rozwija się teraz w Polsce. Duchowni i świeccy pracują ręka w rękę, by urzeczywistniać kontemplacyjny wymiar, do którego Kościół powszechny wzywa od czasu ostatniego soboru.

Napisz recenzje

Światło wewnętrzne

Światło wewnętrzne

Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej jest najobszerniejszą wydaną dotąd w Polsce książką O. Laurence’a Freemana poświęconą modlitwie medytacyjnej. O. Freeman, wychodząc od praktycznych wskazówek dotyczących praktyki medytacji, ukazuje tę modlitwę jako punkt, w którym skupia się przemieniająca i paradoksalna moc chrześcijaństwa. Choć jest to modlitwa najuboższa – opierająca się zwykle tylko o jedno słowo – ofiaruje jednocześnie największe bogactwo.

Głęboko wrośnięta w tradycję chrześcijaństwa, posiada wielką siłę duchowej przemiany. Światło wewnętrzne to lektura zarówno dla tych, którzy medytację już praktykują, jak i dla wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś o tej drodze duchowej.

Mocna i wypróbowana w czasie wiara polskiego Kościoła jest ciągle bardzo żywa. Lecz tak jak wszędzie na świecie w coraz większym stopniu podlega ona nowym wpływom i zmianom domagającym się od niej dalszej ewolucji. Polski Papież naszych czasów miał głęboką świadomość tego, że ta ewolucja musi być zakorzeniona w kontemplacji, a ta z kolei zakotwiczona we wspólnocie i tradycji. Można dostrzec, tak jak wszędzie indziej, wśród niektórych pasterzy polskiego Kościoła troskę wobec rosnącego zainteresowania, szczególnie młodych osób, kontemplacyjnymi praktykami Wschodu. Naturalna też wydaje się reakcja pasterzy w obliczu takiej obawy: „powróćmy lepiej do sprawdzonych zasad przeszłości”. Zgadzam się z tym podejściem pod warunkiem, że pójdziemy wystarczająco daleko – nie jedną czy dwie generacje wstecz, ale aż do zasadniczych korzeni naszej wiary. Tam w nauczaniu Jezusa i św. Pawła o modlitwie, u Ojców Pustyni i wczesnochrześcijańskich mnichów odnajdziemy nasiona chrześcijańskiej tradycji mistycznej.

Duchowy głód naszych czasów domaga się powrotu do korzeni. W szczególny sposób chrześcijańska mądrość pustyni dostarcza takich podstaw, dzięki czemu współczesny człowiek może się na nowo odnaleźć we własnej tradycji. One też mają swój oddźwięk w doświadczeniu i osobistej przemianie – tych zasadniczych aspektach życia chrześcijanina.

Kiedy 30 lat temu mój nauczyciel John Main na nowo rozpoznał mądrość wczesnych chrześcijańskich nauczycieli, zobaczył wówczas jej bezpośredni związek z duchowymi potrzebami dnia dzisiejszego. Od tego rozpoczęła się działalność Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijanskiej (World Community for Christian Meditation) i nauczanie medytacji z tego zawsze świeżo bijącego źródła. Dzięki współpracy między grupami laikatu i pasterzy Kościoła, działalność „klasztoru bez ścian” rozwija się teraz w Polsce. Duchowni i świeccy pracują ręka w rękę, by urzeczywistniać kontemplacyjny wymiar, do którego Kościół powszechny wzywa od czasu ostatniego soboru.