Obniżka!

-10%

Duchowość i zarządzanie Zobacz większe

19,71 zł

21,90 zł

Paolo G. Bianchi

Duchowość i zarządzanie

Duszę zbliżającego się do klasztoru gościa przenikają dwa sprzeczne uczucia. Po pierwsze poczucie niemal niepokonywalnej odległości od historycznej budowli obwarowanej w swoim nieprzeniknionym odosobnieniu.
Ale później, po przestąpieniu progu furty, na krużganku gdy oblewa go silne światło, doznaje wrażenia spokoju i gościnności, zanurzenia się w pełni życia.

Wreszcie w przestrzeni klasztoru, gdzie czas nowego i nieustannego tworzenia rodzi się z ciszy, gość kontempluje, wdycha i dotyka ręką tajemnicy wspólnoty w jej przejawach architektonicznych, artystycznych, kulturowych, duchowych, społecznych, ekonomicznych.

Tradycja benedyktyńska, żywa we wspólnocie monastycznej, która z pokolenia na pokolenie ucieleśnia i aktualizuje płodność Reguły, od zawsze zakorzeniona jest w wymiarze cenobitycznym i następującym po nim doświadczeniu braterskiej wspólnoty, napełniającym i jednoczącym wszystkie przejawy rzeczywistości w pojednawczej i znaczącej syntezie: Opus Dei et opus manuum, lectio divina et lectio humana, ora et labora. Ta „inicjacja” monastyczna nasączyła tkankę więzi ludzkich, duchowych i zawodowych, które nawiązały się między profesorem Paolem G. Bianchim a wspólnotą z Praglia w czasie wdrażania formacji menedżerskiej Abbey Programme skupionej na tradycji benedyktyńskiej, a zwłaszcza podczas kolejnych kursów przeprowadzanych dla poszczególnych grup przedsiębiorców, goszczących w naszym opactwie.

Doświadczenie braterskiej wspólnoty, w wyraźnym i głębokim świetle Reguły i w jej przeżywaniu, ofiarowane przez opactwo w Praglia jest kluczem do fundamentalnego odczytania tego opowiadania o szczególnych wydarzeniach, które pozwoliły profesorowi Bianchiemu na stworzenie programu formacji mądrościowej opartej na Regule i zaproponowanie go menedżerom przez osobiste i praktyczne zaangażowanie się w cenobityczne życie wspólnoty zakonnej.

Napisz recenzje

Duchowość i zarządzanie

Duchowość i zarządzanie

Duszę zbliżającego się do klasztoru gościa przenikają dwa sprzeczne uczucia. Po pierwsze poczucie niemal niepokonywalnej odległości od historycznej budowli obwarowanej w swoim nieprzeniknionym odosobnieniu.
Ale później, po przestąpieniu progu furty, na krużganku gdy oblewa go silne światło, doznaje wrażenia spokoju i gościnności, zanurzenia się w pełni życia.

Wreszcie w przestrzeni klasztoru, gdzie czas nowego i nieustannego tworzenia rodzi się z ciszy, gość kontempluje, wdycha i dotyka ręką tajemnicy wspólnoty w jej przejawach architektonicznych, artystycznych, kulturowych, duchowych, społecznych, ekonomicznych.

Tradycja benedyktyńska, żywa we wspólnocie monastycznej, która z pokolenia na pokolenie ucieleśnia i aktualizuje płodność Reguły, od zawsze zakorzeniona jest w wymiarze cenobitycznym i następującym po nim doświadczeniu braterskiej wspólnoty, napełniającym i jednoczącym wszystkie przejawy rzeczywistości w pojednawczej i znaczącej syntezie: Opus Dei et opus manuum, lectio divina et lectio humana, ora et labora. Ta „inicjacja” monastyczna nasączyła tkankę więzi ludzkich, duchowych i zawodowych, które nawiązały się między profesorem Paolem G. Bianchim a wspólnotą z Praglia w czasie wdrażania formacji menedżerskiej Abbey Programme skupionej na tradycji benedyktyńskiej, a zwłaszcza podczas kolejnych kursów przeprowadzanych dla poszczególnych grup przedsiębiorców, goszczących w naszym opactwie.

Doświadczenie braterskiej wspólnoty, w wyraźnym i głębokim świetle Reguły i w jej przeżywaniu, ofiarowane przez opactwo w Praglia jest kluczem do fundamentalnego odczytania tego opowiadania o szczególnych wydarzeniach, które pozwoliły profesorowi Bianchiemu na stworzenie programu formacji mądrościowej opartej na Regule i zaproponowanie go menedżerom przez osobiste i praktyczne zaangażowanie się w cenobityczne życie wspólnoty zakonnej.